.

55 chi bộ trường học ở Tân Kỳ đặt báo Nghệ An

(Baonghean) Tân Kỳ có 71 chi bộ trường học, trong đó có 24 chi bộ mầm non, 25 chi bộ tiểu học, 17 chi bộ THCS, 1 chi bộ THPTCS và 4 chi bộ THPT. Liên tiếp nhiều năm các chi bộ đều trắng báo Nghệ An. Được sự chỉ đạo của phòng Giáo dục, quý I/2012 đã có 55 chi bộ trường học có báo.

Trong đó, các chi bộ mầm non có 16 số, tiểu học 21 số (trong đó Trường tiểu học Hoàn Long đặt 4 số), THCS 14 số, THPT 3 số và Trung tâm Giáo dục thường xuyên 1 số. Hiện ngành Giáo dục huyện vẫn còn thiếu 16 chi bộ chưa có báo Nghệ An.


Đ.P
;
.