.

UBND huyện Nam Đàn kiểm tra, xử lý vấn đề báo nêu

(Baonghean) - Báo Nghệ An số 9589 ra ngày 9/10/2013 mục Thông tin đường dây nóng đăng tải thông tin: "Người dân tại xóm 5, xã Xuân Hòa (Nam Đàn) phản ánh: Công ty CP Gạch ngói Xuân Hòa (Nam Đàn) đổ than tập kết trước cổng đơn vị này lấn sâu vào hành lang Quốc lộ 46 diễn ra đã hơn một năm nay và ngày càng mở rộng thêm, gây mất an toàn giao thông và ô nhiễm môi trường".

Thực hiện Công văn số 3313/STNMT-BVMT ngày 14/10/2013 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc kiểm tra, xử lý vấn đề báo nêu, ngày 22/10/2013, UBND huyện Nam Đàn có Công văn số 1625/UBND-TNMT về việc kiểm tra, xử lý vấn đề báo nêu với nội dung sau: UBND huyện Nam Đàn đã chỉ đạo các phòng ban liên quan kiểm tra, xử lý. Qua kiểm tra cho thấy, trước đây Công ty CP Gạch ngói Xuân Hòa có tập kết than trước cổng đơn vị trên đất hành lang giao thông Quốc lộ 46, gây mất mỹ quan và ô nhiễm môi trường. Tuy nhiên, Công ty chỉ tập kết than tạm thời, sau khi có ý kiến chỉ đạo, nhắc nhở của chính quyền cấp xã và huyện, Công ty đã tổ chức thu dọn, trả lại cảnh quan môi trường và đảm bảo hành lang giao thông. Trong thời gian gần đây và hiện nay không còn tình trạng đổ than tập kết trước cổng Công ty CP Gạch ngói Xuân Hòa trên đất hành lang giao thông, gây ô nhiễm môi trường. 
 
UBND huyện cũng đã chỉ đạo các phòng ban liên quan thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện bảo vệ môi trường và đảm bảo hành lang giao thông đối với Công ty CP Gạch ngói Xuân Hòa.
 
UBND huyện Nam Đàn
;
.