.

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo xử lý sự cố vỡ đập chứa bùn thải

.

(Baonghean.vn) – Chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường về việc xử lý sự cố vỡ đập chứa bùn thải của Công ty CP Kim loại màu Nghệ Tĩnh được thể hiện tại Công văn số 1586/UBND-NN ngày 15/3/2017.

Tại Công văn số 1586/UBND.NN nêu rõ: Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh tại Công văn số 1923-CV/TU ngày 14/3/2017. Trên cơ sở kết quả kiểm tra thực địa, buổi làm việc của đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Lê Quang Huy với UBND tỉnh, các ngành, chính quyền địa phương và Công ty CP Kim loại màu Nghệ Tĩnh ngày 14/3/2017; báo cáo của Sở TN&MT tại Công văn số 997/STNMT-BVMT ngày 12/3/2017 và báo cáo của UBND huyện Quỳ Hợp tại Văn bản số 62/BC-UBND ngày 14/3/2017.

Để kịp thời khắc phục ô nhiễm môi trường do sự cố vỡ đập hồ chứa bùn thải tại khu vực mỏ thiếc suối Bắc thuộc xã Châu Thành và Châu Hồng của Công ty CP Kim loại màu Nghệ Tĩnh, UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Yêu cầu Công ty CP Kim loại màu Nghệ Tĩnh: Thực hiện nghiêm túc các nội dung theo Công văn số 997/STNMT-BVMT của Sở TN&MT. Tiếp tục đình chỉ việc khai thác, chế biến quặng thiếc tại khu vực suối Bắc và khẩn trương gia cố toàn bộ bề mặt, thân đập của bể lắng, hồ chứa chất thải; gia cố, khu trú chất thải không để phân tán chất thải tại các hố thải (kể cả trong điều kiện mưa bão) cho đến khi cơ quan có thẩm quyền cho phép tiếp tục hoạt động.

Bãi chứa thải của Xí nghiệp thiếc Suối Bắc không có trong thiết kế do Đoàn kiểm tra Bộ TN&MT mới phát hiện
Bãi chứa thải của Xí nghiệp thiếc Suối Bắc không có trong thiết kế được cấp thẩm quyền phê duyệt do Đoàn kiểm tra Bộ TN&MT mới phát hiện trong ngày 15/3/2017. Ảnh: Nhật Lân.

Hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng do sự cố vỡ đập thuộc địa bàn các xã Châu Cường và Châu Quang; phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương trong quá trình kiểm đếm thiệt hại làm cơ sở đền bù thỏa đáng cho người dân sau khi có kết luận của các cơ quan có thẩm quyền.

Giao UBND huyện Quỳ Hợp: Khẩn trương trong kiểm đếm thiệt hại, xây dựng phương án đền bù hỗ trợ có các hộ dân bị thiệt hại tại các xã Châu Cường và xã Châu Quang. Chỉ đạo các cơ quan có liên quan, chính quyền các xã tuyên truyền, khuyến cáo bà con nhân dân trên địa bàn tiêu hủy cá chết; chỉ đạo các cơ quan y tế trên địa bàn kịp thời có biện pháp điều trị các trường hợp sử dụng thực phẩm bị ô nhiễm. Quan tâm chú trọng công tác giải quyết các khiếu nại, kiến nghị của nhân dân, không để phát sinh các điểm nóng trên địa bàn huyện.

Đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc khắc phục sự cố ô nhiễm môi trường của Công ty CP Kim loại màu Nghệ Tĩnh. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về khoáng sản, môi trường trên địa bàn huyện; chủ động đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định các vấn đề liên quan theo quy định của pháp luật.

Giao Sở Công thương: Chủ trì phối hợp với Sở TN&MT và UBND huyện Quỳ Hợp kiểm tra, rà soát thiết kế cơ sở của các dự án khai thác thiếc trên địa bàn huyện Quỳ Hợp để xem xét những vấn đề tồn tại, bất cập của hệ thống bãi thải, bể lắng, hồ chứa; tham mưu UBND tỉnh có các biện pháp chấn chỉnh, xử lý không để xẩy ra những sự cố tương tự.

Người dân xã Châu Quang vớt cá chết do ô nhiễm nguồn nước.
Người dân xã Châu Quang vớt cá chết do ô nhiễm nguồn nước. Ảnh: Nhật Lân.

Giao Sở Y tế: Chủ trì, phối hợp với Sở TN&MT và UBND huyện Quỳ Hợp lấy mẫu đánh giá chất lượng nước sinh hoạt của các hộ dân hai bên suối Nậm Huống (xã Châu Cường, Châu Quang); chất lượng nước cấp và chất lượng thành phẩm của Nhà máy sản xuất nước sinh hoạt Quỳ Hợp.

Giao Công an tỉnh: Triển khai nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh tại Công văn số 1923-CV/TU ngày 14/3/2017 của Tỉnh ủy: Điều tra toàn diện về hoạt động khai thác khoáng sản của Xí nghiệp thiếc suối Bắc, đánh giá các sai phạm, xem xét trách nhiệm và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Nếu vi phạm nghiêm trọng, xuất phát từ thái độ trách nhiệm kém, tổ chức khai thác không an toàn thì báo cáo UBND tỉnh có Văn bản đề nghị Bộ TN&MT thu hồi giấy phép khai thác.

Giao Sở TN&MT: Tiếp tục phân tích, đánh giá mức độ ô nhiễm; chủ trì, phối hợp với UBND huyện Quỳ Hợp giám sát việc khắc phục sự cố vỡ đập của Công ty CP Kim loại màu Nghệ Tĩnh; căn cứ kết quả phân tích chất lượng mẫu nước, mẫu bùn và kết quả khắc phục của Công ty CP Kim loại  màu Nghệ Tĩnh để tham mưu UBND tỉnh xử lý sự cố vỡ đập theo quy định của pháp luật. Chủ động nắm bắt thông tin kết quả xử lý của các Bộ, Ngành Trung ương để tham mưu UBND tỉnh xử lý các vấn đề liên quan theo thẩm quyền.

Lãnh đạo Đoàn kiểm tra của Bộ TN&MT làm việc với lãnh đạo Xí nghiệp thiếc Suối Bắc tại hiện trường để xác định những vi phạm trong thực hiện bảo vệ môi trường.
Lãnh đạo Đoàn kiểm tra của Bộ TN&MT làm việc với lãnh đạo Xí nghiệp thiếc Suối Bắc tại hiện trường để xác định những vi phạm trong thực hiện bảo vệ môi trường. Ảnh: Nhật Lân.

Tổ chức lấy mẫu, phân tích chất thải (bùn, nước) của các mỏ quặng thiếc còn lại trên địa bàn huyện Quỳ Hợp đúng theo quy trình, quy phạm đề đánh giá khách quan, cụ thể chất độc nguy hại của từng mỏ, từng hệ thống thải. Trên cơ sở ý kiến của Sở Công thương để kịp thời đình chỉ hoạt động; yêu cầu các chủ mỏ khắc phục các tồn tại không để xẩy ra sạt lở, xả thải gây ô nhiễm môi trường; hướng dẫn các chủ mỏ bị đình chỉ lập lại hồ sơ để tham mưu UBND tỉnh ban hành Văn bản phê duyệt điều chỉnh hồ sơ môi trường.

Chủ trì phối hợp với UBND huyện Quỳ Hợp và các cơ quan có liên quan rà soát lại các mỏ trên địa bàn huyện Quỳ Hợp để đình chỉ hoạt động đối với các trường hợp khai thác, chế biến không đúng quy trình, không đảm bảo an toàn, có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường để yêu cầu các chủ mỏ có biện pháp khắc phục. Trường hợp nào không khắc phục được hoặc không khắc phục thì căn cứ quy định pháp luật để tham mưu UBND tỉnh thu hồi hoặc đề xuất Bộ TN&MT thu hồi giấy phép khai thác khoáng sản.

Đôn đốc UBND huyện Quỳ Hợp, Công ty CP Kim loại màu Nghệ Tĩnh, Sở Công thương, Sở Y tế thực hiện các nội dung trên và tổng hợp các nội dung tham mưu UBND tỉnh báo các thường trực Tỉnh ủy trước ngày 10/4/2017.

Nhật Lân

;
.
.