.

Khen thưởng tin, bài hay tuần 2, tháng 3

(Baonghean) - Qua bình chọn của phóng viên, cộng tác viên, tuần qua đã có 3 bài báo, 3 trang báo được BBT khen thưởng. Đó là các bài: “Sách giáo khoa mới? Ít nhất phải đẹp!” của tác giả Hải Triều đăng trên báo Cuối tuần ngày 16/3 có số phiếu đề cử cao nhất; “Khai thác tầng 3 đình chính chợ Vinh: Công khai, minh bạch sẽ tạo sự đồng thuận” trên Nhật báo ngày 11/3 của Châu Lan – Nguyên Khoa có số phiếu đề cử cao thứ hai; Loạt bài “Khám phá tiềm năng đường bay Vinh – Viêng Chăn” trên Nhật báo từ 13, 14/3 của Khánh Ly – Đào Tuấn có số phiếu đề cử cao thứ ba. 
 
BBT cũng khen thưởng các trang báo đẹp: Trang 1 Nhật báo ngày 13/3; Trang 1 Cuối tuần ngày 16/3; Trang 1 Nhật báo ngày 10/3/2014.
 
Ngoài ra, các bài viết có nhiều phiếu bình chọn chất lượng kém, trang báo chưa đẹp, cũng bị phạt và BBT nhắc nhở để phóng viên rút kinh nghiệm. 
 
P.V
;
.