.
Khoảnh khắc Vàng 2017

Hội thi kéo co của cán bộ, chiến sỹ Trung đoàn 335

.
;
.
.