.
Khoảnh khắc Vàng 2017

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh chỉ đạo công tác tìm kiếm, cứu nạn thuyền viên tàu VTB 26 tại Cảng vụ Cửa Lò.

.
;
.
.