.
Ảnh dự thi Khoảnh Khắc vàng

Lắp đèn chiếu sáng ở Hưng Nguyên.

(Baonghean) - Huyện Hưng Nguyên quan tâm công tác duy tu bảo dưỡng hệ thống chiếu sáng trên các trục đường chính.

Lắp đèn chiếu sáng ở Hưng Nguyên.
Lắp đèn chiếu sáng ở Hưng Nguyên.

Bùi Văn Dũng

;
.
.