.
Ảnh dự thi Khoảnh Khắc Vàng

Quỳnh Lưu được mùa cá cờ

;
.
.