.

Thủ tục đính chính giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

.

(Baonghean.vn) - Chị Lê Thị Thu Trang (TP Vinh) trình bày: Gia đình chị được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất năm 1993. Thời điểm đó, cán bộ địa chính đã ghi thiếu tên đệm của chị thành Lê Thị Trang.

Chị Trang muốn đính chính lại thông tin trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì phải làm những thủ tục gì?

 

 

Trọng Hải - Lâm Tùng

;
.
.