.
Đảng ủy Khối CCQ tỉnh:

Hội nghị học tập chuyên đề "Nêu cao tinh thần trách nhiệm..."

(Baonghean.vn) - Chiều 6/3, Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh tổ chức Hội nghị học tập chuyên đề "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm" cho hơn 300 đồng chí là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, Bí thư, Phó Bí thư cấp uỷ cơ sở, Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, các đồng chí báo cáo viên của Đảng bộ Khối và báo cáo viên cơ sở.
 
Các đại biểu đã được nghe các nội dung về tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm; về học tập làm theo Bác nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chũ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm trong giai đoạn hiện nay. Đồng thời hội nghị đã được nghe các nội dung Hướng dẫn số 96- HD/BTGTW của Ban Tuyên giáo Trung ương về các nội dung thực hiện Chỉ thị 03- CT/TW năm 2014.
 
Hồng Khanh
 
 
 
 
 
 
;
.