.

Bồi dưỡng chính trị cho chiến sỹ biên phòng

(Baonghean.vn) - Ngày 11/4, Đảng ủy BĐBP Nghệ An tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đối tượng kết nạp Đảng năm 2016.

Toàn cảnh lớp học cảm tình Đảng
Toàn cảnh lớp học cảm tình Đảng

Lớp học gồm 46 học viên, là các đoàn viên ưu tú được lựa chọn từ các đơn vị cơ sở của BĐBP tỉnh để giới thiệu bồi dưỡng kết nạp Đảng.

Theo chương trình, các học viên được nghiên cứu, học tập, trang bị những kiến thức cơ bản gồm các chuyên đề: Khái quát lịch sử Đảng Cộng sản VN; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH; Nội dung cơ bản Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đặc biệt, trong chương trình học các học viên còn được tham quan, học tập truyền thống vẻ vang của lực lượng BĐBP nói chung và BĐBP Nghệ An nói riêng…

Trên cơ sở đó, giúp cho đoàn viên ưu tú nhận thức đúng đắn về Đảng và những quan điểm cơ bản của Đảng ta trong sự nghiệp đổi mới, phát huy vai trò, trách nhiệm của người Đoàn viên trong thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới và xây dựng lực lượng BĐBP ngày càng vững mạnh.

Chương trình lớp học diễn ra từ ngày 11-13/4.

 

Phương Linh

;
.
.