.

Hiểu đúng để tinh giản trúng

.
(Baonghean) - Tinh giản biên chế trong các cơ quan, tổ chức của cả hệ thống chính trị ở nước ta là vấn đề khó và phức tạp. Thế nên, trong nhiều năm qua, vấn đề này, dù đã được đề cập đến rất nhiều và được coi là vấn đề cấp bách cần giải quyết càng sớm, càng có lợi cho sự phát triển của đất nước. Thế nhưng, kết quả không cao. Nếu như không muốn nói là chưa có chuyển biến đáng kể nào.
 
Nguyên nhân thì có nhiều, nhưng chủ yếu là do quyết tâm không cao. Tâm lý e ngại, không muốn nhúng tay vào công việc vừa rất phức tạp vừa rất tế nhị này. Thế nên, khi bắt tay thực hiện, các địa phương, cơ quan, đơn vị, ban, bộ, ngành hoặc là lơ đi, hoặc làm theo cách đối phó, làm cho có làm chứ không đi đến kết quả nào cụ thể và thiết thực.
 
Thế nên mới có chuyện, tại kỳ họp HĐND thành phố Hà Nội vừa qua, ông Giám đốc Sở Nội vụ thành phố đã đánh giá: Tinh giản biên chế của Hà Nội chủ yếu là với người về hưu, chứ không phải qua công tác đánh giá cán bộ. Người về hưu đến tuổi theo quy định thì về nghỉ, không thuộc diện tinh giản cũng phải về, nên không thể gọi đó là tinh giản biên chế được. Ở chỗ này, có thể hiểu là người ta đã đánh đồng tinh giản biên chế với về nghỉ hưu để “né” cái việc rất khó mà vẫn phải làm hoặc là để “đánh lận con đen”. Mà cũng có thể là người ta đã hiểu sai mục đích, ý nghĩa đích thực của việc tinh giản biên chế. Đây đang là thực trạng chung của nhiều nơi, chứ không riêng có của địa phương, cơ quan, đơn vị nào.
 
 
Tranh minh họa: Internet
Tranh minh họa: Internet
 
Thế nên, cần phải nhận thức một cách đầy đủ về bản chất, mục đích của việc tinh giản biên chế trong bộ máy. Trước hết, tinh giản không phải kéo giảm số lượng cán bộ, công chức, viên chức một cách cơ học. Mà là xem xét, sàng lọc để xác định những người không đủ năng lực công tác, phẩm chất chính trị, đạo đức rồi đưa ra khỏi bộ máy. Đồng thời phải xem xét lại cơ cấu tổ chức để cắt giảm những bộ phận không cần thiết, hoặc chồng chéo chức năng, nhiệm vụ để giảm biên chế.
 
Như vậy, tinh giản biên chế không chỉ nhằm mục đích là loại ra khỏi bộ máy những biên chế không cần thiết, mà còn có mục đích làm cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có chất lượng hơn, tinh thông hơn. Mục tiêu của tinh giản biên chế không đơn thuần là giảm về số lượng người hưởng lương, giảm chi phí hành chính, giảm ngân sách nhà nước mà là làm cho cơ cấu, số lượng, chất lượng của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là chất lượng chuyên môn, phẩm chất đạo đức nghề nghiệp ngày một nâng cao.
 
Nên nhớ là tinh giản chứ không phải là tinh giảm. Tinh là tinh lọc để chọn lựa ra những nhân sự tinh túy. Giản là để giản tiện, giản lược bộ máy đi cho bớt nặng, bớt cồng kềnh để hoạt động cho hiệu quả.
 
Phần việc quan trọng nhất trong tinh giản biên chế là ở khâu đánh giá cán bộ. Đánh giá đúng để tinh giản trúng. Để có một bộ máy các cơ quan công quyền gọn, nhẹ với những cán bộ, công chức, viên chức công tâm, thạo việc. Mục đích của việc tinh giản biên chế là nâng cao chất lượng đội ngũ để thực hiện có hiệu quả chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, tổ chức, đơn vị. Cần nhận thức lại như vậy để hiểu cho đúng mà tinh giản cho trúng./.
 
Duy Hương
;
.