.

Nghị quyết riêng - động lực phát triển mới của Nam Đàn

.

(Baonghean) - Vừa qua, BTV Tỉnh ủy đã đồng ý cho Nam Đàn tham mưu xây dựng trình Tỉnh ủy xem xét, ban hành Nghị quyết riêng đối với huyện. Báo Nghệ An có cuộc trao đổi với đồng chí Bùi Đình Long - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Nam Đàn về những vấn đề liên quan.

P.V: Được biết BTV Tỉnh ủy đã đồng ý cho Nam Đàn tham mưu, xây dựng trình Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh xem xét để ban hành một nghị quyết riêng đối với huyện Nam Đàn, vậy lý do nào lại đặt vấn đề phải xây dựng và ban hành nghị quyết này, thưa đồng chí?

 

Làm đường giao thông nông thôn ở xã Kim Liên (Nam Đàn). Ảnh: M.H
Làm đường giao thông nông thôn ở xã Kim Liên (Nam Đàn). Ảnh: M.H

Đồng chí Bùi Đình Long: Nam Đàn có vị trí chính trị đặc biệt quan trọng không chỉ riêng Nghệ An mà của cả nước. Đây là quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh và những anh tài kiệt xuất Mai Thúc Loan, Phan Bội Châu, Lê Hồng Sơn... và gần 40 vị đại khoa Việt Nam. Bởi vậy, Đảng bộ và nhân dân huyện quê Bác luôn nhận được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước cũng như đồng bào cả nước. Nam Đàn là một trong những đơn vị được Trung ương chọn xây dựng huyện điểm văn hóa và huyện điểm xây dựng nông thôn mới với nhiều chủ trương, chính sách, sự hỗ trợ đi kèm. Ngay từ nhiệm kỳ trước, BTV Tỉnh ủy cũng đã ban hành Kết luận số 11/KL-TU về một số chủ trương phát triển KT - XH của huyện đến năm 2010, có tính đến 2015. Nhờ sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời từ Trung ương và tỉnh, Nam Đàn đã có bước phát triển khá toàn diện.

Tốc độ tăng trưởng bình quân trong vòng 10 năm (2007 - 2016) đạt 8,74%/năm; tổng giá trị sản xuất tăng bình quân 9,99%. Thu nhập bình quân năm 2016 32 triệu đồng/người/năm. Đặc biệt, toàn huyện đã có 18/23 xã đạt chuẩn nông thôn mới; đây là kết quả phản ánh khá toàn diện sự phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và xây dựng Đảng, hệ thống chính trị cơ sở ở Nam Đàn. 

Tuy nhiên, sự phát triển của huyện Nam Đàn vẫn chưa tạo ra được những đột phá thật sự. Làm thế nào để Nam Đàn phát triển tương xứng với vị thế chính trị và kinh tế, không chỉ là mong muốn lớn của đồng bào cả nước mà chính là sự trăn trở của bao thế hệ lãnh đạo tỉnh, huyện Nam Đàn và nhân dân quê Bác. Đảng bộ và nhân dân huyện nhà xác định, muốn tạo ra sự phát triển cao và đột phá thật sự, trước hết đó là trách nhiệm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Nam Đàn; nhưng đồng thời rất cần sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, giúp đỡ của BTV Tỉnh ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh, các địa phương trong tỉnh; các cấp, các ngành, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước. Bởi vậy, để có cơ sở pháp lý, BTV Huyện ủy Nam Đàn đề xuất BTV Tỉnh ủy ban hành một nghị quyết riêng về Nam Đàn.

Ngày 23/8/2016, BTV Tỉnh ủy ban hành Công văn số 1238/CV-TU về việc đồng ý chủ trương tổng kết Kết luận số 11-KL/TU ngày 20/3/2007 của BTV Tỉnh ủy về "kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Nam Đàn lần thứ XXIV và một số chủ trương phát triển KT - XH của huyện đến năm 2010, có tính đến năm 2015" và ban hành Nghị quyết của BTV Tỉnh ủy về "phát triển huyện Nam Đàn đến năm 2025, có tính đến năm 2030". Điều này thể hiện sự quan tâm kịp thời và đầy trách nhiệm của lãnh đạo tỉnh đối với huyện Nam Đàn, cũng như khẳng định vị trí, vai trò của huyện Nam Đàn trong quá trình xây dựng và phát triển của tỉnh Nghệ An.

P.V: Có thể nói, đây là nghị quyết cực kỳ quan trọng tạo sự đột phá và cho Nam Đàn phát triển nhanh hơn, vậy huyện đã chuẩn bị như thế nào để xây dựng nghị quyết chất lượng, kết tinh trí tuệ, ý chí, nguyện vọng chung thưa đồng chí?

Đồng chí Bùi Đình Long: Nhận thức được tầm quan trọng của nghị quyết và trách nhiệm của huyện trong quá trình tham mưu xây dựng để trình BTV Tỉnh ủy cho ý kiến và ban hành, ngay sau khi tiếp nhận chủ trương của Tỉnh ủy, ngày 26/8/2016 BTV Huyện ủy đã ban hành Quyết định số 233/QĐ-HU thành lập Ban chỉ đạo và các tiểu ban xây dựng báo cáo đánh giá 10 năm thực hiện Kết luận số 11/KL-TU ngày 20/3/2007 của BTV Tỉnh ủy và tham mưu xây dựng Nghị quyết của BTV Tỉnh ủy về phát triển huyện Nam Đàn đến năm 2025, có tính đến năm 2030.

Để nghị quyết đảm bảo chất lượng, BTV Huyện ủy đã chỉ đạo các Tiểu ban tiến hành xây dựng đề cương tổng thể và đề cương chi tiết trình Ban Thường vụ cho ý kiến thống nhất, sau đó các Tiểu ban tiến hành xây dựng nội dung. Trên cơ sở nội dung dự thảo do các tiểu ban chuẩn bị, Ban Chỉ đạo đã tiến hành nhiều phiên họp để góp ý, bổ sung và trình hội nghị Thường trực Huyện ủy, cũng như hội nghị BTV Huyện ủy để xem xét, bổ sung nội dung các văn bản.

Sau thời gian chuẩn bị nghiêm túc, trách nhiệm, đến nay huyện Nam Đàn đã hoàn thành bước đầu dự thảo báo cáo và dự thảo Nghị quyết theo yêu cầu của BTV Tỉnh ủy. Ngày 8/12/2016 BTV Huyện ủy ban hành Công văn số 319/CV-HU để xin ý kiến góp ý của các Ban, Ủy ban Kiểm tra và Văn phòng Tỉnh ủy; các sở, ngành cấp tỉnh có liên quan, cũng như các đồng chí nguyên lãnh đạo chủ chốt của huyện đã nghỉ hưu qua các thời kỳ. Dự kiến đến 30/12/2016 huyện sẽ tiếp nhận và bổ sung xong các nội dung góp ý đợt 1. Tiếp đó, BTV Huyện ủy sẽ tiếp tục thực hiện việc lấy ý kiến góp ý của MTTQ, các đoàn thể cấp huyện, BTV Đảng ủy các xã, thị trấn; các đảng ủy, chi ủy cơ quan, đơn vị trực thuộc để nội dung đảm bảo chất lượng trước khi trình BTV Tỉnh ủy vào quý I/2017.

P.V: Vậy dự kiến mục tiêu hướng tới của nghị quyết như thế nào, thưa đồng chí?

Đồng chí Bùi Đình Long: Định hướng, mục tiêu hướng tới của nghị quyết là:

- Xây dựng huyện Nam Đàn sớm đạt chuẩn huyện nông thôn mới vào năm 2017 và huyện Nông thôn mới kiểu mẫu vào năm 2025; xã Kim Liên thành xã nông thôn mới kiểu mẫu; xây dựng thị trấn Nam Đàn thành trung tâm chính trị - kinh tế - văn hóa - dịch vụ du lịch của huyện.

 

Quang cảnh Trường Tiểu học Vân Diên I, huyện Nam Đàn. Ảnh: M.H
Quang cảnh Trường Tiểu học Vân Diên I, huyện Nam Đàn. Ảnh: M.H

- Hướng phát triển của huyện Nam Đàn là tập trung phát triển mạnh các ngành dịch vụ, du lịch; là trung tâm du lịch kết nối với thành phố Vinh - thị xã Cửa Lò - Truông Bồn - Khu di tích Tổng Bí thư Lê Hồng Phong và khu di tích Tổng Bí thư Trần Phú (Đức Thọ, Hà Tĩnh), trở thành tuyến du lịch trọng điểm của tỉnh và cả nước; phát triển kinh tế du lịch gắn với bảo tồn, tôn tạo và phát triển các giá trị di sản văn hóa trên địa bàn.

Để thực hiện được các định hướng nêu trên rất cần BTV Tỉnh ủy ban hành cho Nam Đàn một số cơ chế chính sách mới ngoài các chính sách đã có. Cụ thể, để lại cho huyện một phần thuế thu từ các nhà máy trên địa bàn để xây dựng các công trình phúc lợi và đầu tư phát triển; ưu tiên hỗ trợ xây dựng thiết chế văn hóa theo tỷ lệ tỉnh 60%, huyện 40%; hỗ trợ xây dựng đường giao thông nông thôn theo Quyết định số 05/QĐ-UBND ngày 19/01/2010 của UBND tỉnh; đầu tư kinh phí để sửa chữa, nâng cấp các hệ thống kênh mương tưới, tiêu, trạm bơm, hồ đập trên địa bàn huyện; hỗ trợ nguồn lực để xây dựng xã Kim Liên trở thành nông thôn mới kiểu mẫu, Nam Đàn sớm đạt chuẩn huyện nông thôn mới vào năm 2017 và đạt huyện Nông thôn mới kiểu mẫu vào năm 2025. Đồng thời cho Nam Đàn tham gia thực hiện các nội dung phát triển nông nghiệp công nghệ cao theo ký kết hợp tác với tỉnh Gifu của Nhật Bản. 

Tin chắc rằng với sự hỗ trợ, quan tâm của Trung ương, của tỉnh trên cơ sở ban hành một nghị quyết riêng cho Nam Đàn, tạo cơ sở pháp lý quan trọng, cùng với sự nỗ lực và quyết tâm chính trị cao của Đảng bộ và nhân dân Nam Đàn thì chắc chắn sẽ tạo bước phát triển đột phá trong thời gian tới, xứng đáng với vị thế chính trị - quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

P.V: Cảm ơn đồng chí!

Mai Hoa

(Thực hiện) 


;
.
.