.

Dự kiến 2020, Nghệ An phấn đấu xây dựng 100 sản phẩm đặc trưng

.

(Baonghean) - Để thực hiện Chương trình 100 sản phẩm đến năm 2020 có tầm nhìn đến năm 2025, mỗi địa phương cấp huyện sẽ đăng ký 5 sản phẩm đặc trưng của huyện. Và vấn để đặt ra hiện nay là việc cần thiết đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp.

Nhằm nâng cao khả năng ứng dụng KH&CN vào sản xuất, huyện Quỳnh Lưu đã ban hành Đề án về “ứng dụng công nghệ cao đẩy mạnh phát triển nông, lâm, thủy sản gắn với công nghiệp chế biến hiện đại giai đoạn 2016 - 2020”.

Việc sử dụng giống cây trồng là sản phẩm CNC vào sản xuất tiếp tục được mở rộng, tính đến cuối năm 2016, lúa chiếm 65%, ngô chiếm 90% diện tích, rau các loại chiếm 70% diện tích; các giống cây như dứa, lan hồ điệp, cam… đều được sản xuất bằng các phương pháp nuôi cấy mô. Đặc biệt, công nghệ tưới ẩm bán tự động đối với các vùng chuyên canh sản xuất rau mùa trên địa bàn tiếp tục được nhân rộng. Một số mô hình mới như: tưới nhỏ giọt công nghệ Israel cho cam, tưới phun cho Thanh Long, trồng hoa trong nhà lưới được áp dụng. 

Trong lĩnh vực chăn nuôi, trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu đã xuất hiện nhiều cách làm mới ứng dụng KH&CN như: công nghệ chuồng trại khép kín với hệ thống làm mát, điều khiển nhiệt độ chuồng nuôi và nước uống tự động; mô hình nuôi gà sử dụng đệm lót sinh học, ứng dụng công nghệ cao tạo ra con giống chất lượng trong nuôi tôm...

 

Trang trại chăn nuôi gà của ông Lê Văn Sáu (Diễn Trung, Diễn Châu) áp dụng đệm lót sinh học. Ảnh: Quỳnh Lan
Trang trại chăn nuôi gà của ông Lê Văn Sáu (Diễn Trung, Diễn Châu) áp dụng đệm lót sinh học. Ảnh: Quỳnh Lan

Mặc dù đạt được kết quả như vậy, song theo đánh giá của ngành Nông nghiệp huyện Quỳnh Lưu, kết quả đạt được trong ứng dụng KH&CN còn có những hạn chế. Ông Đậu Đức Năm - Trưởng phòng NN&PTNT huyện Quỳnh Lưu thẳng thắn thừa nhận: “Trong điều kiện sản xuất theo các hộ cá thể, hầu hết người dân không có nguồn lực để thực hiện trong khi việc kêu gọi doanh nghiệp đầu tư cũng gặp khó khăn do đất đai còn manh mún. Do đó, việc ứng dụng KH&CN như tự động hóa, CNC vào sản xuất nông nghiệp còn chưa nhiều, các mô hình chủ yếu còn tự phát, quy mô, diện tích thực hiện còn manh mún”. 

Tại huyện Diễn Châu, thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp giai đoạn 2016 - 2020, địa phương này cũng xác định việc áp dụng KH&CN vào sản xuất là giải pháp quan trọng nhằm nâng cao sản lượng và giá trị sản phẩm. Một số mô hình được triển khai và bước đầu có hiệu quả.

Đưa các giống lúa mới có chất lượng tốt vào sản xuất, qua đó hình thành được các vùng sản xuất lúa giống, lúa chất lượng cao, cánh đồng một giống cho giá trị cao trên đơn vị diện tích tại các xã Diễn Đồng, Diễn Liên, Diễn Tân, Diễn Lộc; mô hình trồng rau, củ quả an toàn công nghệ nhà kính ở xã Diễn Thành (ngay trong vụ đầu tiên cho năng suất 2,8 tấn, doanh thu 140 triệu đồng, lợi nhuận trên 100 triệu đồng)...

 "Hiện nay nông nghiệp là mũi chính của hoạt động KH&CN tại tỉnh ta (chiếm gần 50% số lượng dự án được triển khai). Và đây thực sự là hướng đi đúng, vấn đề tích tụ ruộng đất chưa thể thực hiện một cách ồ ạt do lực lượng lao động trong khu vực nông nghiệp còn lớn. Giải pháp chính là ứng dụng CNC trong điều kiện quy mô sản xuất còn nhỏ, như vậy sẽ mạng lại sản lượng lớn và giá trị cao cho người dân". 

      Ông Trần Quốc Thành - Giám đốc Sở KH&CN

Theo đánh giá của Sở KH&CN, giai đoạn 2006 - 2016, việc ứng dụng KH&CN vào sản xuất nông - lâm - ngư nghiệp được tỉnh ta hết sức quan tâm.

Điển hình như việc ứng dụng thành tựu công nghệ sinh học nhằm tuyển chọn, thâm canh các giống có năng suất cao, chất lượng tốt; công nghệ nuôi cấy mô tế bào sản xuất thực phẩm chức năng như tảo xoắn; ứng dụng quy trình sản xuất nông nghiệp CNC như tưới nhỏ giọt, sử dụng chế phẩm sinh học như Biopren - bón qua lá, Biogreen - xử lý dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong đất…

Mặc dù đã đạt được nhiều kết quả song sự đóng góp và tác động của KH&CN đến sự phát triển kinh tế - xã hội chưa cao, trong đó có lĩnh vực nông nghiệp chưa thực sự tạo được đột phá. Có thể thấy, nguyên nhân của vấn đề này là việc xây dựng và nhân rộng mô hình ứng dụng KH&CN, CNC còn có những hạn chế. Điều này đòi hỏi cấp ủy, chính quyền phải thực sự quan tâm và có những chính sách để thúc đẩy; đồng thời kiên trì trong việc xây dựng và nhân rộng mô hình trong nhân dân.

Giám đốc Sở KH&CN Trần Quốc Thành cho rằng phải tổ chức sản xuất theo chuỗi; tuy nhiên mắt xích còn yếu hiện nay là sự tham gia của doanh nghiệp do đó việc ứng dụng KH&CN, CNC vào sản xuất còn hạn chế, đầu ra nhiều sản phẩm bấp bênh.

Từ thực tế đó, nhằm nâng cao hiệu quả ứng dụng KH&CN, CNC trên địa bàn tỉnh, nhất là vào sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp, sản phẩm làng nghề, sản phẩm đặc hữu của từng địa phương, ông Trần Quốc Thành cho biết, tỉnh đã phê duyệt Chương trình 100 sản phẩm đến năm 2020 có tầm nhìn đến năm 2025. “Mỗi địa phương cấp huyện sẽ đăng ký 5 sản phẩm đặc trưng của huyện. Trên cơ sở đó, những sản phẩm đã được phát triển sẽ tác động thêm về KH&CN để xây dựng thương hiệu; những sản phẩm có tiềm năng, Sở KH&CN sẽ tác động để xây dựng mô hình, xây dựng thương hiệu, sau đó có những tác động mạnh hơn nhằm trở thành những sản phẩm hàng hóa chủ lực của mỗi địa phương”, ông Thành cho biết.

Cũng nhằm mục tiêu cơ cấu lại ngành Nông nghiệp, phát triển sản xuất ở nông thôn hiệu quả gắn với xây dựng nông thôn mới, vừa qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thông qua Đề án “Phát triển các thành phần kinh tế, làng nghề, làng có nghề, mô hình kinh tế chất lượng cao nhằm chuyển đổi mô hình tăng trưởng trong nông nghiệp, nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2017 - 2020”.

Trong đó, một trong những giải pháp quan trọng được chỉ ra là đẩy mạnh ứng dụng KH&CN vào lĩnh vực này với việc nghiên cứu, ứng dụng rộng rãi các giống cây trồng, vật nuôi mới có năng suất cao, chất lượng tốt và các quy trình, kỹ thuật tiên tiến, áp dụng CNC, đẩy mạnh cơ giới hóa nhằm tăng năng suất và giá trị sản phẩm.

Bên cạnh đó, cần đổi mới chính sách về KH&CN, tạo điều kiện thuận lợi để huy động sự tham gia của các tổ chức, cá nhân, tăng cường vai trò của doanh nghiệp trong chuyển giao, ứng dụng KH&CN trong sản xuất nông nghiệp… Có như vậy hoạt động nghiên cứu ứng dụng KH&CN, CNC vào sản xuất nông nghiệp sẽ tạo được nhiều chuyển biến, đột phá, đáp ứng được yêu cầu đặt ra trong giai đoạn phát triển hiện nay, góp phần xây dựng nông thôn mới.

Thành Duy

;
.
.