.

Nêu cao tinh thần cảnh giác trong nhân dân, tránh bị kích động, dụ dỗ

.

(Baonghean.vn)- Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đề nghị nhiệm vụ tuyên truyền, nêu cao tinh thần cảnh giác trong nhân dân, tránh bị kích động, dụ dỗ, lôi kéo tham gia các hoạt động phi pháp, gây mất trật tự. 

Sáng 19/5, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ tổ chức Hội nghị báo cáo viên định kỳ tháng 5/2017. Chủ trì hội nghị có đồng chí Kha Văn Tám, Phó Trưởng Ban thường trực. Tham dự hội nghị có các báo cáo viên Tỉnh uỷ, Ban Tuyên giáo các Đảng uỷ trực thuộc, MTTQ và các đoàn thể cấp tỉnh, các huyện, thành thị uỷ và Trung tâm bồi dưỡng chính trị.

 

Toàn cảnh Hội nghị báo cáo viên định kỳ tháng 5/2017. Ảnh: Mỹ Nga

Tại hội nghị, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ thông tin về các nội dung: kết quả Hội nghị Trung ương 5 (khoá XII); công tác đấu tranh phòng chống các phần tử cơ hội, thế lực thù địch trên mạng Internet, mạng xã hội ở Việt Nam và công tác quản lý Nhà nước; công tác tôn giáo và hoạt động của các phần tử lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo trong thời gian gần đây, dự báo tình hình và đặt ra những vấn đề đối với công tác quản lý của Nhà nước về tôn giáo trong thời gian tới; tình hình thời sự trong nước và quốc tế.

Thông tin về kết quả Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ cho biết, Ban Chấp hành Trung ương đã ban hành 3 Nghị quyết chuyên đề về kinh tế: “Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”; “Tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước”; “Phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”. Đây là những vấn đề cốt yếu, đặc biệt quan trọng đối với việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm do Đại hội XII đã đề ra về phát triển kinh tế - xã hội. 

Hội nghị lần thứ năm đã kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2016 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương IV khoá XII về xây dựng Đảng và việc thi hành kỷ luật cán bộ, góp phần củng cố, tăng cường niềm tin của cán bộ, Đảng viên và nhân dân vào thắng lợi của sự nghiệp, xây dựng và chỉnh đốn Đảng.

Kết luận hội nghị và nêu định hướng tuyên truyền tháng 6/2017, đồng chí Kha Văn Tám - Phó Trưởng Ban thường trực Tuyên giáo Tỉnh uỷ yêu cầu các báo cáo viên cần tập trung tuyên truyền đậm nét, phản đối, lên án hành vi, vi phạm pháp luật nghiêm trọng. Tiếp tục vận động, đoàn kết lương giáo, tranh thủ sự đồng tình của các giáo sắc, giáo vụ, giáo dân luôn "sống tốt đời đẹp đạo". 

Nêu cao tinh thần cảnh giác trong nhân dân, tránh bị kích động, dụ dỗ, lôi kéo tham gia các hoạt động phi pháp, gây mất trật tự. 

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ lưu ý các báo cáo viên cần tập trung tuyên truyền về các hoạt động đối ngoại cao cấp của Đảng và Nhà nước, thời sự trong và ngoài nước. Đặc biệt là sự kiện Hội nghị APEC sắp diễn ra tại Việt Nam.

Một trong những nội dung quan trọng được Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy định hướng đó là: Tiếp tục học tập chuyên đề Chỉ thị 05 về những nội dung cốt lõi của tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các địa phương tổ chức quán triệt và tổ chức thực hiện Kế hoạch 57 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thực hiện Chỉ thị 17-CT/TW ngày 15/10/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) về tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới.

Mỹ Nga

;
.
.