.

Đô Lương tổng kết Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII)

.

(Baonghean.vn) - Sáng 13/9, Huyện ủy Đô Lương đã tổ chức Hội nghị tổng kết Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII) về chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh CNH - HĐH đất nước và Đại hội chi bộ gắn với kiện toàn bầu xóm, khối trưởng nhiệm kỳ 2017 - 2020.

Qua 20 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII), Đảng bộ huyện Đô Lương đã có nhiều giải pháp để từng bước xây dựng đội ngũ cán bộ theo hướng chuẩn hóa, đảm bảo chất lượng, đủ về số lượng; Chú trọng nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất lối sống.

Xây dựng đội ngũ cán bộ theo nguyên tắc tập trung dân chủ, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh. Làm tốt công tác phân công, phân cấp quản lý cán bộ và kiểm tra, giám sát. 

 

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Hữu Hoàn
Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Hữu Hoàn

Hiện tại, Đô Lương có 897 cán bộ các cấp, trong đó cán bộ cấp huyện có 168 đồng chí, cán bộ cấp xã, thị trấn có 703 đồng chí. Về trình độ chuyên môn, 100% có trình độ đại học, trên đại học có 29 đồng chí, cao cấp chính trị chiếm 33,3% và trung cấp chính trị chiếm 57,14%. Đối với cấp xã, thị trấn có 62,44% trình độ đại học.

Về kết quả Đại hội chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở gắn với kiện toàn xóm, khối trưởng nhiệm kỳ 2017 - 2020. Đô Lương có 367 chi bộ khối nông thôn, qua tổ chức đại hội đã bầu 367 đồng chí làm bí thư chi bộ, 344 đồng chí phó bí thư chi bộ và 311 đồng chí chi ủy viên.

Qua bầu xóm, khối trưởng có gần 80% đồng chí bí thư kiêm xóm trưởng, 103/267 đồng chí phó bí thư kiêm trưởng ban công tác mặt trận, 30 đồng chí phó bí thư kiêm xóm trưởng. Về trình độ chuyên môn có 96 đồng chí đại học, 35 đồng chí cao đẳng. Về lý luận chính trị có 18,6%  trung cấp và 61,2%  sơ cấp./.

Hữu Hoàn - Sỹ Bắc

;
.
.