.

Ông Võ Kim Cự làm Phó Ban chỉ đạo đổi mới phát triển hợp tác xã

.

Theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã, 1 trong 3 Phó Trưởng ban là Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam - ông Võ Kim Cự.

 

Ông Võ Kim Cự phát biểu tại hội nghị Ban chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã ngày 7/9. Ảnh: Lê Thanh
Ông Võ Kim Cự phát biểu tại hội nghị Ban chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã ngày 7/9. Ảnh: Lê Thanh

Tại hội nghị Ban chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã, lãnh đạo Bộ Kế hoạch - Đầu tư đã công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ thành lập Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã.

Theo đó, Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã (Ban chỉ đạo) do Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ làm trưởng ban.

Ba Phó Trưởng ban gồm Bộ trưởng Bộ Kế hoạch - Đầu tư, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT và Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam.

Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam hiện nay là ông Võ Kim Cự. 

Do đó, ông Cự là Phó Trưởng ban của Ban chỉ đạo mặc dù ông này vừa bị Ban Bí thư cách chức Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2005-2010 và nhiệm kỳ 2010-2015 do có nhiều các sai phạm liên quan đến sự cố Formosa gây ô nhiễm biển miền Trung.

Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban chỉ đạo gồm nghiên cứu, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ về các chủ trương, chính sách và các giải pháp chiến lược nhằm đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã…

Phát biểu tại hội nghị, ông Đặng Huy Đông - Thứ tưởng Bộ Kế hoạch - Đầu tư - cho biết tính đến nay, cả nước có 19.570 hợp tác xã, thu hút trên 6,3 triệu thành viên tham gia. 

Trong đó, số lượng hợp tác xã nông nghiệp chiếm chủ yếu với 10.762; có 4.328 hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ…

Hoạt động của hợp tác xã nói chung ngày càng ổn định và có xu hướng phát triển. Cụ thể doanh thu bình quân của hợp tác xã đạt trên 3 tỉ đồng/đơn vị. 

Thu nhập bình quân của một lao động thường xuyên trong hợp tác xã 31,3 triệu đồng/người/năm, tăng 8,5 triệu đồng so với năm 2013.

Theo Tuổi trẻ

;
.
.