.

Thanh Chương: dẫn đầu toàn tỉnh về đặt, sử dụng báo đảng

.

(Baonghean.vn) - Hiện 100% đầu mối, tổ chức cơ sở đảng của huyện Thanh Chương đã đặt mua báo Nghệ An.

Huyện Thanh Chương có 85 tổ chức cơ sở Đảng, trong đó có 746 chi bộ cơ sở và 27 chi bộ trực thuộc Huyện ủy. Số tổ chức cơ sở, chi bộ, đầu mối lớn nên việc chỉ đạo, đôn đốc thực hiện theo tinh thần Chỉ thị 11 của Bộ Chính trị và Chỉ thị 03 của Ban Thường vụ  Tỉnh ủy tương đối khó khăn.

Theo đó, đến quý 3/2017, vẫn còn khá nhiều đơn vị chưa đặt báo, trong đó có Đảng bộ thiếu 3 đến 5 số báo.

a1
 Chủ tịch UBND xã Thanh Văn (Thanh Chương) ký hợp đồng đặt báo cả năm 2017 với Đại diện Bưu điện Huyện Thanh Chương 

Trước thực tế đó, Thường trực Huyện ủy giao Ban Tuyên giáo Huyện ủy ban hành công văn yêu cầu các đảng ủy, chi ủy chưa đặt đủ báo quý III/2017 kịp thời đặt bổ sung, chậm nhất đến hết ngày 15/7/2017 phải đặt mua đầy đủ báo Nghệ An. Đồng thời giao Bưu điện huyện theo dõi, tổng hợp, kịp thời báo cáo mọi chuyển biến cho Ban Tuyên giáo.

Những đơn vị không đặt hoặc đặt không đủ báo đề nghị đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chi ủy cơ sở trực tiếp báo cáo giải trình với Thường trực Huyện ủy trước ngày 18/7/2017.

Trước đó, từ quý 1, quý 2, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã ban hành công vănnhắc nhở việc đặt báo, đặc biệt trong quý 2 để quán triệt việc các đơn vị trường học không cắt báo dịp hè, vì vậy 100% chi bộ trường học vẫn đặt và sử dụng báo Nghệ An đầy đủ.

Đến nay, 100%  đầu mối, tổ chức cơ sở đảng của huyện Thanh Chương đã đặt mua báo Nghệ An, mỗi ngày, số lượng phát hành đạt  851 số, cao nhất tỉnh.

Hà Linh

 

;
.
.