.

Miễn học phí mầm non 5 tuổi vùng đặc biệt khó khăn

.

Để bảo đảm mọi đối tượng trong độ tuổi đều được tiếp cận với giáo dục, hạn chế tình trạng bỏ học và tăng tỷ lệ trẻ em đến trường ở các vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, Chính phủ thống nhất thực hiện chính sách miễn học phí đối với giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn từ năm 2018.

 

Điểm trường mầm non Na Ngoi 1 (bản Buộc Mú) có 2 phòng học kiên cố với 3 giáo viên phụ trách và 41 trẻ. Ảnh minh họa
Điểm trường mầm non Na Ngoi 1 (bản Buộc Mú) có 2 phòng học kiên cố với 3 giáo viên phụ trách và 41 trẻ. Ảnh minh họa

Theo đó, trẻ 5 tuổi ở các vùng khó khăn sẽ được miễn học phí chứ không chỉ riêng trẻ thuộc các dân tộc thiểu số như trước đây. Và việc áp dụng miễn học phí cho trẻ 5 tuổi ở vùng khó khăn thực hiện sớm hơn 1 năm so với dự kiến.

Chính phủ cũng đồng ý tiếp tục thực hiện các chính sách được quy định tại Quyết định số 1033/QĐ-TTg ngày 30 tháng 11 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về phát triển giáo dục, đào tạo và dạy nghề vùng đồng bằng sông Cửu Long và Quyết định số 1951/QĐ-TTg ngày 02 tháng 11 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về phát triển giáo dục, đào tạo và dạy nghề các tỉnh Tây Nguyên và các huyện miền núi của các tỉnh giáp Tây Nguyên cho đến hết ngày 31/12/2020.

 » Các trường ở Nghệ An đồng loạt tăng học phí

Theo chinhphu.vn

;
.
.