.

Hình ảnh ấn tượng của 11 thủ khoa 30 điểm

.

Trong kỳ thi THPT quốc gia 2017, cả nước có 11 thí sinh được 30 điểm, riêng khối A có 3 em, khối B có 8.

[gg_video]1201[/gg_video]

Theo VNE

;
.
.