.

Tăng cường công tác bảo vệ, phát triển rừng

(Baonghean.vn) - Sáng 22/3, Ban chỉ đạo về kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011-2020 tỉnh tổ chức họp tổng kết công tác năm 2013 và triển khai nhiệm vụ năm 2014. Đồng chí Đinh Viết Hồng, Phó chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo chủ trì cuộc họp.

Toàn cảnh cuộc họp
Toàn cảnh cuộc họp

Năm 2013, các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương đã có nhiều cố gắng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng. Công tác quản lý, bảo vệ rừng năm 2013 có nhiều chuyển biến tích cực trên tất cả các mặt: bảo vệ rừng; phòng cháy, chữa cháy rừng; mua bán, vận chuyển và chế biến lâm sản; quản lý động vật hoang dã; chuyển đổi mục đích sử dụng rừng. Số vụ vi phạm lâm luật phát hiện là 1.255 vụ, giảm 9,2% về số vụ; công tác phòng cháy, chữa cháy rừng có nhiều chuyển biến, phát hiện 21 vụ cháy rừng, giảm 16% so với năm 2012; thiệt hại 29,1 ha, giảm 60% so với năm 2012.

So với năm 2012, công tác phát triển rừng đã được các địa phương quan tâm, đặc biệt là trồng rừng sản xuất, khoanh nuôi xúc tiến tái sinh và chăm sóc rừng trồng. Toàn tỉnh đã trồng được 15.516 ha rừng tập trung, đạt 103% KH; bảo vệ tốt 888.000 ha diện tích rừng hiện có, khoanh nuôi 85.280ha rừng và tiến hành chăm sóc 22.000 ha rừng phòng hộ và sản xuất. Năm 2013 đã sản xuất được trên 33.000 giống cây lâm nghiệp và tổ chức khai thác hơn 5.500m3 gỗ rừng tự nhiên, 500.000 m3 gỗ rừng trồng và 1,672 tấn nhựa thông... Đến nay, công tác quy hoạch 3 loại rừng đã hoàn thành tại 3 địa phương là Kỳ Sơn, Quỳnh Lưu và Tân Kỳ. Bên cạnh đó, đã tiến hành quy hoạch vùng nguyên liệu cho dự án chế biến gỗ, cây cao su được UBND tỉnh phê duyệt.

Lãnh đạo Sở NN&PTNT báo cáo kết quả thực hiện năm 2013 và triển khai nhiệm vụ năm 2014
Lãnh đạo Sở NN&PTNT báo cáo kết quả thực hiện năm 2013 và triển khai nhiệm vụ năm 2014
Lãnh đạo Báo Nghệ An phát biểu ý kiến
Lãnh đạo Báo Nghệ An phát biểu ý kiến

Tuy nhiên, việc thực hiện Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng năm 2013 vẫn còn một số tồn tại chủ yếu như: tình trạng khai thác gỗ trái phép, chống người thi hành công vụ còn diễn ra gay gắt, phức tạp ở một số địa phương còn nhiều rừng tự nhiên và còn nhiều gỗ có giá trị thương mại cao; tình trạng cháy rừng vẫn còn tập trung nhiều ở các huyện Nam Đàn, Hưng Nguyên và Thanh Chương; quản lý gỗ tồn đọng trong dân còn lúng túng nên để xẩy ra tình trạng lợi dụng sơ hở của cơ quan chức năng để buôn  bán vận chuyển gỗ ra khỏi địa bàn.

Tại cuộc họp, các thành viên Ban chỉ đạo tập trung đóng góp ý kiến xung quanh việc phân bổ kinh phí cho công tác bảo vệ và phát triển rừng; chỉ ra những nguyên nhân và tồn tại cần có biện pháp tháo gỡ... Sau khi lắng nghe ý kiến của các đại biểu, đồng chí Đinh Viết Hồng đề nghị Sở Nông nghiệp cần hoàn thiện một cách đầy đủ, chi tiết báo cáo và đưa ra các biện pháp khắc phục để chuẩn bị cho hội nghị tổng kết công tác bảo vệ và phát triển rừng vào ngày 29/3 tới. Đồng thời, đề nghị Sở Nông nghiệp cần đẩy nhanh công tác điều tra, rà soát, quy hoạch 3 loại rừng để trình HĐND tỉnh. Các sở Sở Nông nghiệp, Tài chính, Kế hoạch và đầu tư, LĐTB&XH cần phối hợp chặt chẽ để xây dựng kế hoạch phân bổ kinh phí bảo vệ rừng tại các huyện 30a./.

Phạm Bằng

;
.