.

Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Huống: Phát huy giá trị đa dạng sinh học

(Baonghean) - Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Huống thành lập năm 2001. Diện tích rừng được giao quản lý 49.806 ha gồm lâm phần của 12 xã thuộc 5 huyện vùng núi cao Quỳ Hợp, Quỳ Châu, Quế Phong, Tương Dương và Con Cuông. Với mục tiêu là quản lý, phục hồi rừng hiện có để bảo vệ vùng đệm mặt sông và nghiên cứu khoa học nhằm bảo tồn và phát triển đa dạng sinh học, tạo nên khu du lịch sinh thái. Với mục tiêu đó, qua 15 năm xây dựng và trưởng thành, đặc biệt nhiệm kỳ qua với sự lãnh đạo của Chi ủy Chi bộ đơn vị, đã thu được nhiều kết quả trên các lĩnh vực. 
 
Cán bộ BQL, Hạt Kiểm lâm tuần tra rừng vùng lõi.
Cán bộ BQL, Hạt Kiểm lâm tuần tra rừng vùng lõi.
 
Với sự lãnh đạo của Chi bộ, công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách đã được đẩy mạnh. Trong nhiệm kỳ qua đã tổ chức được 155 cuộc họp tuyên truyền cho nhân dân. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền ý thức tham gia bảo vệ rừng của người dân được nhân lên. 5 năm qua không để xảy ra cháy lớn trên địa bàn. Thông qua nguồn tin tố giác của nhân dân, kết hợp với tuần tra, kiểm soát, Hạt Kiểm lâm Pù Huống đã phát hiện xử lý 255 vụ vi phạm lâm luật; tịch thu hơn 711m3 gỗ, 1.300 kg than củi, xử phạt nộp ngân sách nhà nước hơn 3,5 tỷ đồng.
 
Để hạn chế tối đa việc người dân chặt phá rừng, bên cạnh việc tuyên truyền vận động ban quản lý khu bảo tồn đã xây dựng được 3 chương trình, dự án hỗ trợ người dân vùng đệm trồng rừng, giao khoán bảo vệ, khoanh nuôi... với tổng kinh phí 21 tỷ đồng. Bên cạnh việc bảo vệ rừng, ban còn tham gia nghiên cứu khoa học, đã có nhiều đóng góp tích cực trong việc điều tra, nghiên cứu đa dạng sinh học, bảo tồn một số loài động vật quý hiếm. Đẩy mạnh các hoạt động chuyên môn, các hoạt động khác về văn hóa, xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng các đoàn thể quần chúng; đặc biệt là công tác xây dựng Đảng được chú trọng, thu được nhiều kết quả.
 
Tuần tra rừng vùng lõi.
Tuần tra rừng vùng lõi.
 Chi bộ luôn lấy công tác xây dựng Đảng làm then chốt. Hàng năm chi bộ đã phối hợp các huyện tổ chức tuyên truyền, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, từ đó đã từng bước nâng cao nhân thức về đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước. Hàng năm cán bộ, đảng viên đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với công việc của mình nên đã phát huy được hiệu quả. Để tạo sức mạnh cho khối đoàn kết thống nhất, công tác tổ chức cán bộ luôn được coi trọng, chọn đúng người, giao đúng việc, nên đã phát huy được hiệu quả. Trong nhiệm kỳ đã cử 12 cán bộ đi học quản lý, 4 người đi học cao học, 9 đại học. Bổ nhiệm mới 1 phó giám đốc, 1 phó hạt trưởng kiểm lâm, 5 trạm trưởng…; xét kết nạp 6 đảng viên. 
 
 Nghị quyết của Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2010 - 2015 đề ra 7 chỉ tiêu, đến nay đã thực hiện vượt 2 chỉ tiêu, đạt 3 chỉ tiêu, gần đạt 1 chỉ tiêu…  Trong đó độ che phủ của rừng khu bảo tồn đạt 97,1%, vượt 18,4%… 
 
Từ kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội III, nhiệm kỳ 2010 - 2015, Chi ủy Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Huống đặt ra mục tiêu phấn đấu cho Đại hội nhiệm kỳ IV 2015 - 2020: Hạn chế thấp nhất các hành vi tác động xâm hại tài nguyên rừng, đa dạng sinh học nhằm giữ gìn và phát huy các giá trị về khoa học, môi trường, tài nguyên và cảnh quan của khu bảo tồn; thu hút các nguồn lực đầu tư hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng đệm; xây dựng tổ chức đảng, chuyên môn, đoàn thể ngày càng vững mạnh. Các chỉ tiêu chủ yếu là: Thu hút vốn đầu tư hỗ trợ phát triển 20 tỷ đồng; thu hoạt động dịch vụ tại cơ quan 600 triệu đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt 77 triệu đồng/năm; bảo vệ diện tích rừng được giao, bảo đảm độ che phủ trên 97%; để thực hiện những chỉ tiêu đã đề ra, Chi ủy cũng đã đưa ra những giải pháp cụ thể, sát hợp với tình hình thực tế của đơn vị như: giải pháp quản lý, bảo vệ phát triển rừng, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, giải pháp về xây dựng cơ quan chuyên môn… 
 
Phát huy thành tích đạt được nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo của chi bộ, với mục tiêu cụ thể và cách tổ chức thực hiện các mục tiêu đó một cách khoa học phù hợp với tình hình thực tiễn của đơn vị, tin tưởng hoạt động của Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Huống sẽ đạt được những kết quả mới to lớn. 
 
Dương Ngọc Hùng
(Giám đốc Khu BTTN Pù Huống)
;
.