.

Khai giảng Lớp bồi dưỡng Quản trị Doanh nghiệp – CEO năm 2016

(Baonghean.vn) - Sáng 28/5, Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Tư vấn Phát triển – Sở Kế hoạch và Đầu tư, phối hợp với Trường Đại học Kinh tế và Trường Doanh nhân Top Olympia tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng Quản trị Doanh nghiệp – Giám đốc điều hành (CEO) năm 2016. 

Dự lễ có đồng chí Hoàng Viết Đường - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh .  

Lớp học nằm trong nội dung Đề án “Bồi dưỡng đội ngũ doanh nhân Nghệ An giai đoạn 2012 – 2015, có tính đến năm 2020” đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 4892/QĐUB ngày 5/12/2012.

góp phần xây dựng đội ngũ doanh nhân ngày càng phát triển mạnh mẽ, đóng góp nhiều hơn nữa vào sự nghiệp phát triển kinh tế  xã hội của tỉnh nhà.
Đồng chí Hoàng Viết Đường nhấn mạnh, các lớp bồi dưỡng doanh nhân có ý nghĩa quan trọng  xây dựng đội ngũ doanh nhân ngày càng phát triển mạnh mẽ, đóng góp nhiều hơn nữa vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nhà.

Tham gia lớp bồi dưỡng, 80 học viên là lãnh đạo các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh sẽ được trang bị những kiến thức, kỹ năng hoạch định chiến lược kinh doanh, năng động, nhạy bén thích nghi với môi trường kinh doanh; xây dựng văn hóa doanh nghiệp… để lãnh đạo, quản lý doanh nghiệp hoạt động hiệu quả trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt và môi trường kinh doanh biến động hiện nay.

Kế hoạch năm 2016, đề án sẽ tổ chức 10 lớp bồi dưỡng, trong đó: 1 lớp khởi sự doanh nghiệp, 6 lớp quản trị doanh nghiệp và 3 lớp quản trị doanh nghiệp chuyên sâu.

Lớp học
Lớp học có sự tham gia của 80 học viên là lãnh đạo của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Từ năm 2012 đến nay, đề án “Bồi dưỡng đội ngũ doanh nhân Nghệ An giai đoạn 2012 – 2015, có tính đến năm 2020” đã tổ chức 35 lớp bồi dưỡng, trong đó: 11 lớp khởi sự doanh nghiệp, 19 lớp quản trị doanh nghiệp và 5 lớp quản trị chuyên sâu – Giám đốc điều hành doanh nghiệp; với 3.327 lượt học viên tham gia.

Các lớp học đã được sự hưởng ứng tích cực của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân; góp phần xây dựng đội ngũ doanh nhân ngày càng phát triển mạnh mẽ, đóng góp nhiều hơn nữa vào sự nghiệp phát triển kinh tế  xã hội của tỉnh nhà.  

Nguyệt Minh

 

;
.
.