.

Cửa Lò thu ngân sách vượt 30,1%

.

(Baonghean.vn) - Năm 2016 là một năm đặc biệt khó khăn đối với Cửa Lò, lượng khách, dịch vụ thương mại giảm sút do ảnh hưởng bởi sự cố môi trường miền Trung. Vượt lên khó khăn, Chi cục thuế Cửa Lò hoàn thành xuất sắc kế hoạch thu ngân sách 2016.

 

a
Công khai mức thuế của các hộ kinh doanh tại Chi cục thuế Cửa Lò. Ảnh H.V

Theo báo cáo của Chi cục thuế Cửa Lò, tổng thu ngân sách quý IV/2016 ước đạt 88 tỷ đồng, luỹ kế năm 2016 ước đạt 300,6 tỷ đồng đạt 108,5% dự toán HĐND thị giao và bằng 112,2% so dự toán tỉnh giao, tăng 30,1% so cùng kỳ 2015.

Trong đó, thu cấp quyền sử dụng đất ước đạt 30 tỷ đồng, loại trừ tiền đất ước đạt 270,6 tỷ đồng, đạt 124,1% dự toán Tỉnh giao, đạt 119,2% kế hoạch HĐND thị xã giao, tăng 33,2% so cùng kỳ năm 2015.

Tổng chi ngân sách nhà nước  trên địa bàn cả năm ước đạt 274.2 tỷ đồng, đạt 134.8% kế hoạch. Trong đó: Chi đầu tư phát triển 60 tỷ đồng, đạt 218,2% kế hoạch; Chi thường xuyên: 184.338 tỷ đồng, đạt 123,2% kế hoạch.

Trân Châu

 

;
.
.