.

Nghệ An thu hút 47 nghìn tỷ đồng tổng vốn đầu tư vào nông nghiệp

.

(Baonghean.vn) - Sáng 19/12, đồng chí Đinh Viết Hồng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc với các ngành để nghe tình hình thu hút đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn năm 2016. Tham dự buổi làm việc có lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

 

Toàn cảnh buổi làm việc
Toàn cảnh buổi làm việc

Theo báo cáo, trong giai đoạn 2011 – 2015 và năm 2016, công tác thu hút đầu tư thuộc lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn Nghệ An đã có chuyển biến tích cực, số lượng và quy mô dự án tăng dần qua các năm. Đặc biệt, giai đoạn 2011 – 2015 đã xuất hiện nhiều dự án có quy mô lớn, công nghệ cao, phát huy hiệu quả tốt, góp phần vào việc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.

Công tác kế hoạch, xúc tiến đầu tư được triển khai tốt, đã kêu gọi đầu tư nhiều dự án trọng điểm với tổng mức đầu tư lớn. Tính đến hết năm 2016, lĩnh vực nông nghiệp đã thu hút được 30 dự án với tổng mức đầu tư trên 47 nghìn tỷ đồng.

Tuy nhiên, số lượng dự án đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn chỉ có 9 dự án/120 dự án toàn tỉnh, chiếm 7,5%; Tiến độ thực hiện của một số dự án còn chậm, đầu tư cầm chừng, thậm chí không triển khai kéo dài trong nhiều năm. Nguồn vốn thu hút đầu tư nước ngoài cho phát triển nông nghiệp tuy được cải thiện so với giai đoạn trước nhưng còn rất hạn chế.

 

nftj

Công nhân Công ty CP ĐTPT cao su Nghệ An chăm sóc vườn ươm giống tại Anh Sơn

Giai đoạn 2017 - 2020, tỉnh phấn đấu thu hút được từ 20 – 25 dự án mới với tổng mức đầu tư khoảng 30.000 – 35.000 tỷ đồng. Đến năm 2020, tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản đạt 4,5 – 5%/năm; Thu nhập bình quân 1ha đất canh tác đạt 80 – 90 triệu đồng/ha/năm; Có 03 đơn vị cấp huyện và 255 xã đạt chuẩn NTM...

Góp ý tại buổi làm việc, các đại biểu tập trung vào nội dung: Cần đánh giá thực trạng và hiệu quả bước đầu của các dự án tác động đến đời sống người dân và tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; Cần tập trung vào những kết quả nổi bật đã đạt được; tình hình thu hút đầu tư giai đoạn 2011 – 2015 và kết quả năm 2016.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Đinh Viết Hồng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở NN&PTNT tiếp thu các ý kiến góp ý hoàn thiện lại báo cáo  trình UBND tỉnh trong cuộc họp ngày 23/12. Lưu ý, tình hình thu hút đầu tư, có các tên dự án, tổng mức đầu tư của các dự án trong giai đoạn 2011 – 2015 kèm theo phụ lục; Hiệu quả của các dự án đầu tư.

Phú Hương

;
.
.