.

Phấn đấu xây dựng Nam Đàn thành huyện nông thôn mới vào năm 2017

.

(Baonghean.vn) - Ngày 26/12, UBND tỉnh có thông báo kết luận số 787/TB-UBND do đồng chí Đinh Viết Hồng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ký về nội dung xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn huyện Nam Đàn năm 2017, trong đó có nội dung hỗ trợ 10.000 tấn xi măng cho Nam Đàn để xây dựng giao thông nông thôn và đầu tư cơ sở hạ tầng một số xã.

 

Làm đường giao thông nông thôn mới ở Nam Đàn. Ảnh Văn Trường
Làm đường giao thông nông thôn mới ở Nam Đàn. Ảnh Văn Trường

Theo báo cáo, hiện nay, Nam Đàn đã có 18/23 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Bởi vậy Nam Đàn cần phấn đấu năm 2017 có thêm 5 xã đạt chuẩn NTM để cuối năm 2017, có 23/23 xã đạt chuẩn NTM và phấn đấu toàn huyện Nam Đàn đạt chuẩn NTM. UBND huyện tập trung chỉ đạo tập trung chỉ đạo, bố trí nguồn lực hợp lý, tiến hành lồng ghép các chương trình dự án để 5 xã còn lại về đích NTM. Chỉ đạo xã Kim Liên đẩy nhanh tiến độ xây dựng NTM kiểu mẫu. 

UBND tỉnh nhất trí chủ trương hỗ trợ thêm cho Nam Đàn 10.000 tấn xi măng để thực hiện kết nối đường giao thông giữa các xã, giao Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và PTNT báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, hỗ trợ. UBND tỉnh cũng sẽ ưu tiên bố trí nguồn vốn ngân sách trung ương năm 2017 cho xã Nam Tân và các đề xuất về hạ tầng khác theo hạn mức phân bổ./.

Trân Châu

(Tổng hợp)

;
.
.