.

Yên Thành vượt chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới

.

(Baonghean) - Yên Thành là huyện đảm bảo xây dựng nông thôn mới (NTM) đúng lộ trình, huyện cũng tập trung triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ, thúc đẩy các xã hoàn thành các tiêu chí NTM. Năm 2016, Yên Thành có thêm 6 xã đạt chuẩn NTM, vượt 200% kế hoạch tỉnh giao, nâng tổng số xã NTM lên 19/38 xã. 

Tạo sự đồng thuận cao

Liên Thành là 1 trong 6 xã của huyện Yên Thành về đích NTM năm 2016. Ông Đặng Ngọc Công - Chủ tịch UBND xã cho biết: Những năm qua, được sự hỗ trợ của các cấp, ngành, Đảng bộ, chính quyền và người dân địa phương đã khắc phục mọi khó khăn, dồn sức xây dựng NTM. Một trong những nội dung quan trọng hàng đầu mà địa phương xác định là làm tốt công tác tuyên truyền. Từ đó tạo được sự đồng thuận thống nhất cao về tư tưởng trong nhân dân, kịp thời biểu dương khen thưởng những cá nhân, tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Xã xử lý kịp thời những thắc mắc của dân trong quá trình thực hiện.

Vì vậy, khi thực hiện tiêu chí nào cũng được nhân dân ủng hộ. Nổi bật là phong trào đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng, sau 6 năm vận động, nhân dân trong xã đã đóng góp được trên 124 tỷ đồng, chiếm 49% tổng nguồn vốn đầu tư xây dựng NTM của xã. Đến nay Liên Thành đã hoàn thành 19/19 tiêu chí NTM, bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc, kết cấu hạ tầng giao thông thủy lợi được đầu tư đồng bộ, cơ sở vật chất văn hóa từ xã đến xóm được xây dựng mới, trạm y tế được đầu tư xây dựng khang trang, vệ sinh môi trường khu dân cư được thu gom, xử ký. Đời sống của nhân dân không ngừng được nâng lên, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. 

Sau khi chuyển đổi xong ruộng đất, xã Lăng Thành (Yên Thành) đặt hệ thống cống dẫn nước qua các trục đường nội đồng.
Sau khi chuyển đổi xong ruộng đất, xã Lăng Thành (Yên Thành) đặt hệ thống cống dẫn nước qua các trục đường nội đồng.

Thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM, huyện Yên Thành luôn là địa phương dẫn đầu của cả tỉnh. Theo đánh giá của Ban Chỉ đạo chương trình xây dựng NTM huyện Yên Thành, tất cả các địa phương trong huyện đều làm tốt công tác tuyên truyền, vận động; đồng thời giao cho từng thành viên của ban chỉ đạo phụ trách cơ sở, tích cực chỉ đạo, thúc dục các địa phương tập trung xây dựng NTM, hàng tháng, quý có báo cáo cụ thể. Vì thế hàng năm xã nào cũng đạt được nhiều kết quả tốt, thể hiện ở số tiêu chí đã hoàn thành, năm 2016, toàn huyện có 601 tiêu chí đạt chuẩn NTM, tăng 52 tiêu chí so với năm 2015, bình quân mỗi xã đạt 15,8 tiêu chí.

Có được kết quả như vậy, Yên Thành xác định luôn làm tốt công tác tuyên truyền, vận động đến mọi tầng lớp nhân dân. Đặc biệt, nhiều người dân tự nguyện hiến đất để phục vụ cho những công trình công cộng nông thôn, tham gia giám sát các công trình địa phương thực hiện, tăng cường tham gia sản xuất có tổ chức như: Tham gia vào mô hình cánh đồng mẫu, tổ hợp tác, hợp tác xã... Chính vì vậy, xây dựng NTM trên địa bàn huyện đạt nhiều kết quả tích cực, một số xã về đích NTM trước thời hạn. Phong trào xây dựng NTM được triển khai một cách đồng bộ từ các cấp đến các tổ chức chính trị, từng bước làm thay đổi bộ mặt nông thôn, đáp ứng nhu cầu và phục vụ cho sản xuất của người dân, mạng lưới giao thông trong huyện ngày càng thông suốt, đi lại dễ dàng, kèm theo đó là lĩnh vực thương mại phát triển ngày càng mạnh.

Chăm lo xây dựng NTM

Ông Phan Văn Tuyên - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng NTM huyện Yên Thành cho biết: “Trong năm 2016, Yên Thành đạt được một số thành tích nổi bật trong xây dựng NTM: Số xã đạt chuẩn NTM vượt kế hoạch tỉnh giao, với 6 xã đạt chuẩn NTM (vượt 200% kế hoạch tỉnh giao) nâng tổng số xã đạt đến hết năm nay là 19 xã.

Sau khi hoàn thành chuyển đổi ruộng đất, huyện chỉ đạo các địa phương xây dựng cánh đồng mẫu lớn để sản xuất lúa hàng hóa có chất lượng cao. Hoàn thành việc thành lập, chuyển đổi các HTX nông nghiệp theo Luật HTX 2012, từ đó tạo điều kiện cho việc liên kết các doanh nghiệp đến với hộ nông dân, thông qua HTX, từng bước áp dụng các tiến bộ KHKT vào sản xuất, từng bước tạo nên chuỗi sản xuất các mặt hàng nông nghiệp hàng hóa có giá trị cao.

Chất lượng cuộc sống vật chất, tinh thần của người dân được tăng lên; việc lồng ghép các nguồn vốn vào đầu tư công có hướng trọng điểm, trọng tâm. Kết cấu hạ tầng được đầu tư xây dựng phù hợp, tạo cho bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc. Các tệ nạn xã hội được đẩy lùi, an ninh trận tự trên địa bàn huyện giữ vững”. 

Người dân hiến đất làm đường xây dựng nông thôn mới ở Yên Thành.
Người dân hiến đất làm đường xây dựng nông thôn mới ở Yên Thành.

Theo Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng NTM huyện Yên Thành, để đảm bảo lộ trình xây dựng NTM trên địa bàn, hàng năm Đảng bộ, UBND huyện Yên Thành tiếp tục quán triệt quan điểm về xây dựng NTM, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, liên tục và bền vững. Theo đó, các ban, ngành liên quan rà soát và có chương trình, kế hoạch hỗ trợ các xã thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí có liên quan; báo cáo định kỳ hàng tháng, quý, năm về công tác thực hiện các tiêu chí được giao. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các kế hoạch của các xã đã xây dựng hàng năm, từ đó thúc đẩy quá trình xây dựng NTM đạt hiệu quả, đảm bảo đúng kế hoạch đã đề ra.

Tổ chức sơ, tổng kết có biểu dương, khen thưởng những cá nhân, tập thể có thành tích tốt trong công tác xây dựng NTM; phát huy, nhân rộng những mô hình hay, hiệu quả. Ngoài ra, Yên Thành tiếp tục quan tâm rà soát công tác quy hoạch sản xuất, xem xét trên quy mô lớn để khắc phục tình trạng mất cân đối trong sản xuất. Đồng thời, xây dựng và thực hiện các dự án hỗ trợ đổi mới và phát triển HTX, đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn. 

Trên cơ sở kết quả đạt được các năm trước, năm 2017, huyện Yên Thành phấn đấu có 6 xã đạt chuẩn NTM: Minh Thành, Mỹ Thành, Trung Thành, Đồng Thành, Bảo Thành, Vĩnh Thành đưa tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới 25/38 xã. Phấn đấu bình quân mỗi xã chưa về  đích, tăng 1-2 tiêu chí đạt chuẩn, không còn xã đạt dưới 9 tiêu chí. Tiếp tục chỉ đạo, xây dựng xã Sơn Thành đẩy nhanh tiến độ xây dựng xã NTM kiểu mẫu. Đẩy mạnh công tác xây dựng các mô hình phát triển sản xuất tăng thu nhập cho người dân, nhân rộng các hô mình có hiệu quả kinh tế cao. Thực hiện đề án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp, đổi mới và phát triển các hình thức tổ chức sản xuất có hiệu quả, phát triển ngành nghề nông thôn, không ngừng nâng cao thu nhập cho người dân.

Năm 2016, Yên Thành lồng ghép các nguồn vốn, các chương trình vào xây dựng NTM với tổng nguồn vốn hơn 370 tỷ đồng. Trong đó: Vốn ngân sách hơn 117 tỷ đồng, chiếm 32%, vốn lồng ghép gần 29 tỷ đồng, chiếm 8%, vốn khác hơn 9 tỷ đồng, chiếm 2%, vốn huy động đóng góp của cộng đồng dân cư gần 216 tỷ đồng, chiếm 58%.

 

Xuân Hoàng

;
.
.