.

Đẩy mạnh sáng tạo trong doanh nghiệp

.

(Baonghean.vn) – Cho ý kiến về Kế hoạch hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Nghệ An giai đoạn 2017-2020  là nội dung cuộc họp sáng 13/4 tại UBND tỉnh Nghệ An.

Tại cuộc họp, UBND tỉnh và các ngành đã nghe về kế hoạch hỗ trợ khởi nghiệp, thành lập các bộ phận tư 

Đồng chí Huỳnh Thanh Điền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp, cùng dự có lãnh đạo Sở KHCN và các Sở, ngành liên quan, các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn.

vấn hỗ trợ khởi nghiệp, doanh nghiệp KHCN, vườn ươm công nghệ, vườn ươm doanh nghiệp KHCN, khuyến khích, hỗ trợ các ý tưởng khởi nghiệp mà Nghệ An sẽ thực hiện đến 2020. 

Mục tiêu của kế hoạch là từng bước tạo môi trường thuận lợi cho cá nhân, nhóm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo để thúc đẩy, hỗ trợ hình thành và phát triển doanh nghiệp có khả năng tăng trưởng nhanh dựa trên khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ, mô hình kinh doanh mới và đẩy mạnh sáng tạo trong doanh nghiệp. Qua đó, tạo việc làm, tăng năng suất lao động, gia tăng giá trị của hàng hóa, đóng góp vào quá trình thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững của tỉnh. Đồng thời, hình thành phong trào khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong cộng đồng, đặc biệt trong giới trẻ, học sinh, sinh viên tại các trường đại học, cao đẳng.

 

a
Đồng chí Huỳnh Thanh Điền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp. Ảnh Trân Châu

Theo đó, Sở KH & CN đặt mục tiêu: Hỗ trợ phát triển ít nhất 5 dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; hỗ trợ phát triển ít nhất 3 doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Nội dung kế hoạch là thông tin, tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cộng đồng, tổ chức đào tạo, bồi dưỡng về đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp, xây dựng và triển khai các cơ chế, chính sách hỗ trợ khởi nghiệp, tổ chức kết nối và hỗ trợ hoạt động hệ sinh thái khởi nghiệp của tỉnh.

Sở KH&CN sẽ xây dựng chuyên mục thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên cổng thông tin điện tử của Sở KH&CN, kết nối với các cơ quan thông tin truyền thông về vấn đề này. 

Tại cuộc họp, các ý kiến tập trung vào các vấn đề: Thời gian thực hiện, thêm số dự án khởi nghiệp được hỗ trợ, đối tượng hỗ trợ, các dự án thuộc các ngành, lĩnh vực tiềm năng thế mạnh trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

 

a
Đăng ký kinh doanh ở Sở KH&ĐT. Ảnh C.L

Kết luận cuộc họp, đồng chí Huỳnh Thanh Điền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất kế hoạch thực hiện đến 2020, hàng năm Sở KH&CN cụ thể hóa kế hoạch, kinh phí. Sở KH&CN cần đẩy mạnh thông tin tuyên truyền về kế hoạch, thành lập vườn ươm KHCN, xây dựng kinh phí hỗ trợ để tỉnh xem xét hỗ trợ.

 Trân Châu

;
.
.