.

Nghệ An: 4 tháng chỉ có 200 doanh nghiệp được thành lập

.

(Baonghean.vn) - Nghệ An hiện có 9.900 doanh nghiệp đang hoạt động chiếm 61,5% số doanh nghiệp được thành lập. 4 tháng đầu năm 2017 chỉ có hơn 200 doanh nghiệp được thành lập. 

Nghệ An hiện có hơn 15.000 doanh nghiệp được thành lập, trong đó năm 2016 số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới đạt 1.557 doanh nghiệp, cao nhất từ trước tới nay. 4 tháng đầu năm 2017 chỉ có hơn 200 doanh nghiệp được thành lập. 

 

a
Vận chuyển nguyên liệu tại Công ty thức ăn gia súc Con heo vàng. Ảnh: Trân Châu

Về loại hình, Nghệ An có  32,61% công ty cổ phần, 40,8% công ty TNHH, 26,59% doanh nghiệp tư nhân.

Theo thống kê, doanh nghiệp đăng ký và hoạt động chủ yếu ở vùng đồng bằng chiếm 74,8% (riêng TP Vinh chiếm 47,95%), khu vực miền núi chiếm 25,2%.

Về lĩnh vực hoạt động: Doanh nghiệp chiếm tỷ trọng lớn nhất là lĩnh vực thương mại với 32%, tiếp đến là xây dựng (bao gồm cả tư vấn), khoáng sản, công nghiệp, chiếm 24%, công nghiệp khai thác, chế biến chiếm 12,64%, còn lại là các ngành nghề khác.

Doanh nghiệp sản xuất, chế biến ít, nhất là doanh nghiệp sản xuất, chế biến nông lâm nghiệp (chỉ chiếm 5,4%); doanh nghiệp sản xuất, chế biến thủy hải sản (chỉ chiếm 0,26%).

Phần lớn các doanh nghiệp đăng ký hoạt động có quy mô nhỏ và siêu nhỏ (chiếm 98%); Vốn điều lệ đăng ký bình quân 4,5 tỷ đồng/doanh nghiệp. 

Các doanh nghiệp Nghệ An nộp ngân sách mỗi năm  khoảng 8000 - 9000 tỷ đồng, đang tạo việc làm cho 19.415 người lao động.

Trân Châu

;
.
.