.

Phát triển doanh nghiệp trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế

.

(Baonghean.vn) – Việt Nam đang hội nhập ngày càng sâu rộng vào nền kinh tế thế giới với nhiều cơ hội cũng như phải đối mặt với không ít khó khăn thách thức - Đó là vấn đề cơ bản mà Hội nghị tập huấn về hội nhập kinh tế quốc tế do Sở Công thương Nghệ An tổ chức vào sáng 11/8 đặt ra. 

Hoạt động này nằm trong kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức trên địa bàn tỉnh nhằm đáp ứng nhu cầu của các cơ quan, doanh nghiệp trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay.

Các học viên là thành viên, tổ giúp việc Ban chỉ đạo hội nhập kinh tế quốc tế tỉnh, lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc UBND các huyện thành thị, các trường đại học, cao đẳng, dạy nghề và lãnh đạo các hiệp hội, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh được truyền đạt một số nội dung về tạo giá trị gia tăng trong hội nhập và cách tiếp cận (cách tiếp cận theo mạng sản xuất và chuỗi cung ứng; cách tiếp cận theo sản phẩm tạo giá trị cao hơn).

Tiến sỹ Võ Trí Thành trao đổi những nội dung xung quanh hội nhập kinh tế quốc tế. Ảnh: Thu Huyền
Tiến sĩ Võ Trí Thành - Phó Viện trưởng Viện Nghiên Cứu và Quản lý Kinh tế Trung ương trao đổi những nội dung xung quanh hội nhập kinh tế quốc tế. Ảnh: Việt Phương

Đặc biệt, vấn đề vai trò FDI và thu hút FDI hiệu quả trong bối cảnh mới được quan tâm tại hội nghị  tập huấn. Muốn có được FDI hiệu quả thì cần có cách tiếp cận trên cả 3 góc độ có quan hệ lẫn nhau.

Thứ nhất, từ góc độ người muốn thu hút FDI; thứ hai, từ góc độ các nhà đầu tư trực tiếp và thứ ba là nhìn nhận từ góc độ mở cửa, hội nhập của nền kinh tế - và đây cũng là điểm cho phép hấp dẫn nhà đầu tư nước ngoài.

Đối với vấn đề thách thức đối với cải cách và doanh nghiệp trong bối cảnh hội nhập sâu rộng và một thế giới đang biến đổi, với doanh nghiệp, điều cốt lõi là phải xem kinh doanh là cái nghiệp và gắn sứ mệnh đó với học hỏi cách thức kinh doanh trong bối cảnh mới. Đó là: học  tìm kiếm cơ hội kinh doanh, học kết nối cùng chấp nhận cạnh tranh, học huy động vốn, học quản trị sự bất định thông qua việc hiểu và sử dụng hiệu quả các công cụ phòng chống rủi ro, biến cái bất định thành cái xác định, học đồng hành cùng chính phủ và học đối thoại pháp lý.

Các đại biểu tham gia tập huấn. Ảnh: Thu Huyền
Các đại biểu tham gia tập huấn. Ảnh: Việt Phương

Việt Nam đã bước vào giai đoạn phát triển mới trong tiến trình hội nhập ngày càng sâu rộng vào nền kinh tế thế giới với nhiều cơ hội cũng như phải đối mặt với không ít khó khăn thách thức. Chính vì vậy, đòi hỏi các cán bộ, công chức, lãnh đạo doanh nghiệp… phải nắm bắt đầy đủ thông tin, nâng cao nhận thức về tình hình hội nhập kinh tế quốc tế để phục vụ cho công tác chỉ đạo, hoạch định chính sách, xây dựng chiến lược cho đơn vị mình.

Sản xuất tại nhà máy tôn Hoa Sen. Ảnh: Việt Phương
Sản xuất tại nhà máy tôn Hoa Sen. Ảnh: Việt Phương

Thời điểm hiện nay rất cần thông tin và những trao đổi, đối thoại đầy đủ hơn, sâu sắc hơn giữa Chính phủ với doanh nghiệp, hiệp hội. Thông tin không chỉ là về TPP, các FTA Việt Nam tham gia và hội nhập nói chung mà cả về những chính sách, cải cách hiện hành cũng như những thay đổi cần thiết trong thời gian tới.

Việt Phương

;
.
.