.

Quỳnh Lưu: thu ngân sách đạt 125,8 tỷ đồng

.

(Baonghean.vn) - Chi cục Thuế huyện Quỳnh Lưu đã thu 125,8 tỷ đồng tiền thuế trong 7 tháng đầu năm, đạt 77% so với cùng kỳ.

Với kết quả thu ngân sách 7 tháng đầu năm 2017 trên địa bàn huyện của Chi cục Thuế huyện Quỳnh Lưu là 125.886 tỷ đồng, đạt 55% dự toán; nếu trừ tiền sử dụng đất đạt 59,848 tỷ đồng, thì đạt 52% dự toán HĐND huyện và bằng 77% so với cùng kỳ.

a
Sản xuất máy ép gạch không nung ở Công ty TNHH Hồ Hoàn Cầu - Quỳnh Lưu. Ảnh: Trân Châu


Một số khoản thu đạt thấp: Thu thuế công thương nghiệp và dịch vụ ngoài quốc doanh đạt 27,864 tỷ đồng, bằng 49% dự toán HĐND huyện và bằng 95% so với cùng kỳ. Thu lệ phí trước bạ đạt 12,616 tỷ đồng, bằng 47% dự toán HĐND huyện và bằng 83% so với cùng kỳ.

Một số doanh nghiệp có số thu đạt cao trong 7 tháng đầu năm cao ở Quỳnh Lưu như Công ty TNHH Gia Phong số   5,307 tỷ đồng; Công ty TNHH Hồ Hoàn Cầu : 863 triệu đồng; Công ty Sông Đà Trường Sơn: 1,350 tỷ đồng; Công ty CP Trường Thịnh: 2,088 tỷ đồng.

Trân Châu

;
.
.