.

Điển hình những nữ giáo dân vì cộng đồng

.

(Baonghean.vn) - Đó là những phụ nữ vùng giáo giàu nghị lực, không cam chịu đói nghèo. Các chị không chỉ vươn lên làm giàu cho gia đình mình mà còn nỗ lực vì cộng đồng, vì sự tiến bộ, phát triển bền vững của xã hội.

   

Hương Giang - Xuân Lợi - Thu Thủy

;
.
.