.

Bệnh viện phục hồi chức năng Nghệ An: Dấu ấn năm 2016

.
;
.
.