.

Đô Lương nhân rộng các mô hình cho hiệu quả kinh tế cao

.

(Baonghean.vn) - Với tiềm năng đất đai đa dạng, phong phú, tập quán canh tác chuyên nghiệp, người dân năng động, nhiều mô hình khuyến nông tại Đô Lương đã tạo sức lan tỏa rộng, mở ra cơ hội làm giàu cho bà con nông dân.

 

 

Lương Mai - Lâm Tùng

;
.
.