.

Thông báo bán đấu giá tài sản

.

(Baonghean.vn) - Công ty Cổ phần Tài chính & Đấu giá Quang Minh tổ chức bán đấu giá tài sản:

1. Quyền sử dụng 18 lô đất ở tại xã Nghi Vạn, huyện Nghi Lộc

Tổng diện tích: 4.111,3 m2 tổng.

Giá khởi điểm: 5.514.719.999 đồng.

2. Máy móc thiết bị, nhà cửa vật kiến trúc, văn phòng và hội trường làm việc Công ty (2 tầng), tài sản khác gắn liền.

Diện tích 45.335 m2, (đất Xí nghiệp thu mua và chế biến Cà phê – Cao su tại xã Nghĩa Tiến, Thị xã Thái Hòa, Nghệ An);

Giá khởi điểm (cả VAT):  4.312.000.000 đồng.

3. Quyền sử dụng 14 lô đất ở tại xã Tân An, huyện Tân Kỳ

Tổng diện tích: 2.718,1 m2

Tổng giá khởi điểm: 2.051.598.000 đồng.

Thời gian dự kiến tổ chức đấu giá vào ngày 10,11,12/3/2017 tại UBND xã có đất đấu giá và tại Công ty Cà phê cao su.

 Liên hệ số điện thoại: 0987.842.724 – 0913.09.07.49.

Công ty CP Tài chính & đấu giá Quang Minh

;
.
.