.

Thông báo bán đấu giá tài sản

.

(Baonghean.vn) - Công ty Cổ phần Tài chính & Đấu giá Quang Minh tổ chức bán đấu giá tài sản: 

 Quyền sử dụng các lô đất ở tại xã Nghi Trung, huyện Nghi Lộc tổng DT 2.207,2 m2 tổng giá khởi điểm               2.874.916.300đ.

  Quyền sử dụng các lô đất ở tại xã Nghi Hưng, huyện Nghi Lộc tổng DT 2.369,95  m2​ tổng giá khởi điểm            1.243.827.500đ.

 Quyền sử dụng các lô đất ở tại xã Nghi Thịnh, huyện Nghi Lộc tổng DT 2.059   m2​ tổng giá khởi điểm                1.043.827.000đ

 Quyền sử dụng các lô đất ở tại xã Khánh Sơn, huyện Nam Đàn tổng DT 2.494   m2​ tổng giá khởi điểm              5.150.200.000đ

Thời gian dự kiến tổ chức đấu giá vào ngày 30/3/2017, ngày 2,8/4/2017 tại UBND xã có đất đấu giá. 

Liên hệ:  Số ĐT: 0987.842.724 – 0913.09.07.49.

Công ty CPTC & ĐG Quang Minh

 

 

;
.
.