.

Ký ức Truông Bồn

.

(Baonghean.vn) - Gần 50 năm đã trôi qua, nhưng trong lòng những người ở lại,  ký ức về Truông Bồn một thời máu lửa vẫn còn nguyên vẹn như mới hôm qua... 

 

 

NPV

;
.
.