Tăng cường công tác phòng, chống dịch cúm gia cầm trên chim cút

(Baonghean) - Ngày 14/8/2013, thay mặt Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Viết Hồng ký Công điện khẩn số 18/CĐ-UBND. Nội dung công điện như sau:

Trong tháng 4 năm 2013, dịch cúm gia cầm H5N1 đã xẩy ra trên chim yến nuôi tại Thành phố Phan Rang - Tháp Chàm của tỉnh Ninh Thuận, trên đàn chim trĩ tại tỉnh Tiền Giang. Từ đầu tháng 7 đến nay, dịch cúm gia cầm tiếp tục xẩy ra ở một số hộ chăn nuôi chim cút tại tỉnh Tiền Giang, số chim cút mắc bệnh và phải tiêu hủy hơn 26 ngàn con, nguy cơ dịch xẩy ra và lây lan trên đàn gia cầm, đàn chim cút rất cao.

Theo thông báo của Bộ Y tế và Tổ chức Y tế thế giới (WHO) từ đầu năm cho đến nay, Campuchia đã có 14 người bị nhiễm cúm gia cầm H5N1 và 9 người đã tử vong, Việt Nam có 2 người mắc bệnh và 1 người đã tử vong.

Để chủ động giám sát, phát hiện và khống chế, dập tắt nhanh các ổ dịch cúm trên gia cầm, chim cút, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã; giám đốc các sở, ban, ngành liên quan thực hiện nghiêm nội dung Công điện khẩn số 11/CĐ-BNN-TY ngày 2/8/2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch cúm gia cầm trên chim cút, trong đó chú trọng các nội dung sau:

1. UBND các huyện, thành phố, thị xã:

- Giao chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn chỉ đạo các khối, xóm, thôn, bản tăng cường công tác kiểm tra, giám sát phát hiện sớm ổ dịch cúm gia cầm (kể cả trên chim nuôi và chim hoang dã), đặc biệt cần tập trung vào những khu vực có nguy cơ cao, nơi có ổ dịch cũ. Thực hiện báo cáo dịch bệnh đúng quy định.

- Rà soát, thống kê tổng đàn gia cầm nuôi trong dân, trong các trang trại; số cơ sở nuôi chim cút, số lượng chim cút trên địa bàn để theo dõi, quản lý.

- Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về sự nguy hiểm của bệnh cúm gia cầm; vận động người chăn nuôi áp dụng các biện pháp chăn nuôi an toàn dịch bệnh, thường xuyên vệ sinh tiêu độc khử trùng, giảm mật độ nuôi trong chuồng, khai báo cho chính quyền địa phương và cơ quan thú y khi phát hiện gia cầm, chim cút bị bệnh, chết bất thường.

- Chuẩn bị đầy đủ vật tư, thiết bị, nhân lực và lập kế hoạch cụ thể để tổ chức tốt tiêm phòng vụ thu năm 2013, bắt đầu từ ngày 15/8 -  15/9/2013. Khuyến khích người chăn nuôi chủ động mua các loại vắc xin tiêm phòng cho gia cầm như: Cúm gia cầm, Newcastle, dịch tả vịt,...

- Chủ động xây dựng kế hoạch về kinh phí, phương tiện, dụng cụ, hóa chất để phòng, chống dịch kịp thời khi có ổ dịch xẩy ra.

- Chỉ đạo hệ thống thú y địa phương và các lực lượng chức năng tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ gia cầm, sản phẩm gia cầm vận chuyển trong nước cũng như qua biên giới, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật.

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

- Chủ trì phối hợp với UBND các huyện, thành, thị tăng cường chỉ đạo công tác phòng, chống dịch cúm gia cầm trên địa bàn tỉnh.

- Chỉ đạo Chi cục Thú y tăng c­ường kiểm tra, giám sát dịch bệnh, chuẩn bị nhân lực, vắc xin, hoá chất, vật t­ư,… để triển khai tốt công tác phòng chống dịch; thực hiện kiểm dịch, kiểm soát nghiêm nhằm ngăn chặn việc vận chuyển gia cầm và sản phẩm gia cầm không rõ nguồn gốc, từ vùng dịch vào địa bàn tỉnh.

3. Các sở, ban, ngành trong Ban chỉ đạo phòng chống dịch gia súc, gia cầm tỉnh:

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, chỉ đạo các đơn vị liên quan phối hợp với các địa phương triển khai các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã; giám đốc các sở, thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh khẩn trư­ơng thực hiện đồng bộ, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, khó khăn các đơn vị báo cáo về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp, trình UBND tỉnh để có các biện pháp giải quyết kịp thời.