.

Trận bán kết 2 NĐ Đô Lương (Áo xanh) - NĐ Nghi Lộc (Áo vàng)

;
.
.