.
Đảng ủy Khối CCQ tỉnh:

Quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8( khóa XI)

(Baonghean.vn) - Sáng 14/1,  BTV Đảng ủy Khối Các cơ quan Tỉnh tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 (khóa XI) cho các đồng chí Ủy viên ban chấp hành Đảng bộ Khối; bí thư, phó bí thư, trưởng, phó các cơ quan, ban ngành đoàn thể, báo cáo viên của các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc đảng bộ. 
 

Trong thời gian 1 ngày các đại biểu được quán triệt những nội dung, tinh thần chủ yếu của các nghị quyết, các kết luận của Hội nghị TW 8(khóa XI) gồm: Nghị quyết số 29 về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”; dự thảo chương trình hành động của tỉnh thực hiện Nghị quyết số 29 về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới ”;  báo cáo Kết luận số 74 về: “Tình hình kinh tế - xã hội năm 2013 và nhiệm vụ năm 2014” và “Đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội 11 về kinh tế - xã hội, trọng tâm là ba khâu đột phá chiến lược gắn với tái cơ cấu nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng”; dự thảo kế hoạch của tỉnh về kết luận số 74 của Ban Chấp hành Trung ương; những nội dung cơ bản  và mới của bản Hiến pháp được Quốc hội thông qua ngày 28/11/2013. 

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hương Bí thư Đảng ủy khối khai mạc hội nghị
Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Bí thư Đảng ủy khối khai mạc hội nghị
Các đại biểu tham gia hội nghị
Các đại biểu tham gia hội nghị

 Với tinh thần quán triệt của lãnh đạo Đảng ủy, đây là những nội dung quan trọng liên quan đến chiến lược phát triển của đất nước, của tỉnh, vì vậy, các đại biểu tham dự hội nghị đã tập trung nắm vững nội dung, tư tưởng chỉ đạo của Trung ương, chương trình hành động, kế hoạch thực hiện của tỉnh để từ đó về quán triệt cho cán bộ, đảng viên, đồng thời xây dựng chương trình hành động thực hiện có hiệu quả phù hợp với chức năng nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị trong Đảng bộ./.

 
Tin, ảnh: Hữu Nghĩa
;
.