.

Học tập, quán triệt NQ Hội nghị lần thứ 8 - BCH TƯ Đảng

(Baonghean.vn) - Sáng 6/1, Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 - Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) cho đội ngũ cán bộ chủ chốt của tỉnh.
 
Tham dự hội nghị có các đồng chí: Hồ Đức Phớc – Bí thư Tỉnh ủy; Trần Hồng Châu – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Xuân Đường – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo UBMTTQ và các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Bí thư, Phó Bí thư huyện, thành, thị ủy và Chủ tịch UBND, Trưởng ban Tuyên giáo, Chánh Văn phòng các huyện, thành, thị ủy.
 
Đồng chí Hồ Đức Phớc phát biểu khai mạc hội nghị
Đồng chí Hồ Đức Phớc - Bí thư Tỉnh ủy phát biểu khai mạc hội nghị
 
Phát biểu khai mạc tại hội nghị, đồng chí Hồ Đức Phớc – Bí thư Tỉnh ủy nêu rõ tầm quan trọng của Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 - Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI đối với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, khẳng định đây là những nội dung có tầm ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
 
Đồng chí đề nghị, các đại biểu dự hội nghị phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, nắm vững các nội dung, tư tưởng chỉ đạo của Trung ương, chương trình hành động, kế hoạch thực hiện của tỉnh để về  quán triệt, chỉ đạo và triển khai ở địa phương, đơn vị mình; tạo phong trào thi đua sôi nổi trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân  tỉnh nhà, quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trong năm 2014 và những năm tới, theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XVII và Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, đặc biệt là Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị về phương hướng nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020.
 
Đồng chí Lê Xuân Đại phát biểu tại hội nghị
Đồng chí Lê Xuân Đại báo cáo nội dung nghị quyết tại hội nghị
 
 Buổi sáng, đồng chí Lê Xuân Đại - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã báo cáo Kết luận số 74 ngày 17/10/2013 của Ban Chấp hành Trung ương về: “Tình hình kinh tế - xã hội năm 2013 và nhiệm vụ năm 2014” và “Đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội XI về kinh tế - xã hội, trọng tâm là ba khâu đột phá chiến lược gắn với tái cơ cấu nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng”; dự thảo kế hoạch của tỉnh về kết luận số 74 ngày 17/10/2013 của Ban Chấp hành Trung ương. Tiếp đó, đồng chí Bùi Đình Sâm – Phó Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy báo cáo những nội dung cơ bản và điểm mới của bản Hiến pháp được Quốc hội thông qua ngày 28/11/2013.
 
Toàn cảnh hội nghị
Toàn cảnh hội nghị
 
 
.
 
Chiều nay và ngày mai (7/1), các đại biểu sẽ tiếp tục nghe báo cáo Nghị quyết số 29 – NQ/TW ngày 4/11/2013  của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”; dự thảo chương trình hành động của tỉnh thực hiện Nghị quyết số 29 – NQ/TW ngày 4/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương; báo cáo Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới ”; dự thảo Kế hoạch của tỉnh về triển khai Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương; Kế hoạch số 109 ngày 28/11/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. 
 
Mai Hoa
;
.