.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu trưởng các sở, ban, ngành phải trực tiếp dự kỳ họp HĐND tỉnh

(Baonghean.vn) – Đồng chí Nguyễn Xuân Đường – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ đạo như trên tại buổi làm việc với các sở, ban, ngành để rà soát công tác chuẩn bị cho kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh khóa XVII sáng 26/7.

Dự buổi làm việc có đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Cao Thị Hiền -  Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Lê Minh Thông – Phó Chủ tịch UBND tỉnh; một số đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành, các Ban HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh.

 

Đồng chí Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc.
Đồng chí Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc.

Tại kỳ họp lần này, Thường trực HĐND tỉnh yêu cầu UBND tỉnh chuẩn bị 11 báo cáo; các ngành đề xuất 13 dự thảo nghị quyết. Tất cả các báo cáo và dự thảo nghị quyết đã được Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với các sở, ban, ngành xây dựng, hoàn thiện trình UBND tỉnh nghe và cho ý kiến.

Thường trực và các ban HĐND tỉnh đã tổ chức thẩm tra 11 báo cáo và 13 tờ trình dự thảo nghị quyết. Kết quả, cơ quan thẩm tra đã đề nghị tiếp thu, hoàn thiện để trình kỳ họp 11/11 báo cáo và 11/13 dự thảo nghị quyết.

Hai dự thảo nghị quyết về: Đề án thành lập Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã; Quy định mức giá một số dịch vụ điều trị và mức hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước cho các đối tượng chính sách tham gia điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế tại các cơ sở điều trị của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Nghệ An đều không thông qua do không thuộc thẩm quyền HĐND tỉnh hoặc đã có văn bản liên quan của Chính phủ mới ban hành.

 

Đồng chí Cao Thị Hiền - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.
Đồng chí Cao Thị Hiền - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

Tại kỳ họp này, Thường trực HĐND tỉnh yêu cầu UBND tỉnh trình bày tóm tắt 3 báo cáo tại hội trường gồm: Báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2016; nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016; Báo cáo tóm tắt nội dung các tờ trình và dự thảo nghị quyết trình kỳ họp; Báo cáo tóm tắt kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri, của đại biểu HĐND tỉnh; các vấn đề hứa, tiếp thu, ghi nhận trong phiên chất vấn tại kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa XVI.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Cao Thị Hiền - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị, các sở, ban, ngành rà soát để chuẩn bị báo cáo giải trình cụ thể đối với những nội dung còn nhiều ý kiến của các đại biểu HĐND tỉnh; đồng thời đây là kỳ họp đầu tiên họp theo cơ cấu của Luật Tổ chức chính quyền địa phương, vì vậy giám đốc các sở, ban, ngành, ủy viên UBND tỉnh phải nêu cao trách nhiệm người đứng đầu, tham gia đầy đủ kỳ họp.

 

Trước kỳ họp, nhiều ý kiến cử tri kiến nghị với đại biểu HĐND tỉnh nhiều vấn đề liên quan đến đời sống dân sinh.
Trước kỳ họp, nhiều ý kiến cử tri các địa phương kiến nghị với đại biểu HĐND tỉnh nhiều vấn đề liên quan đến đời sống dân sinh.

Tại buổi thảo luận tổ trong kỳ họp HĐND tỉnh sắp tới, các ngành cần chủ động cung cấp thông tin cho các đại biểu để tạo sự đồng thuận cao, chất lượng trong các nghị quyết, báo cáo. Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cũng đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan đầu mối rà soát số liệu, nhận định tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm đúng với các báo cáo chuyên ngành…

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Xuân Đường đánh giá cao các ngành về công tác chuẩn bị nội dung, đặc biệt lãnh đạo các sở, ngành đã tham gia ý kiến để cùng với Thường trực và các ban HĐND tỉnh thẩm định các nội dung có chất lượng hơn. Các ban HĐND tỉnh đã đóng ý kiến sâu sắc với các nội dung UBND tỉnh đã trình. Về một số nghị quyết không đưa ra HĐND tỉnh, đề nghị các ngành liên quan tiếp tục hoàn chỉnh để UBND tỉnh ban hành.

Một số văn bản còn nộp chậm, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu những ngành chủ quản khẩn trương hoàn thiện và nộp các văn bản cho UBND tỉnh; Văn phòng UBND tỉnh có báo cáo tóm tắt đối với 3 báo cáo trình bày trước HĐND tỉnh khớp với thời lượng chương trình kỳ họp, đảm bảo chất lượng.

 

Đồng chí Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh kết luận buổi làm việc.
Đồng chí Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh kết luận buổi làm việc.

Đồng chí Nguyễn Xuân Đường lưu ý, tại các buổi thảo luận tổ, lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, chuyên viên theo dõi các lĩnh vực theo bám sát để tổng hợp ý kiến của các đại biểu HĐND tỉnh. Đặc biệt, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu, các đồng chí Ủy viên UBND tỉnh, giám đốc các sở, ban, ngành phải trực tiếp dự kỳ họp HĐND tỉnh, không được vắng mặt để chủ động, sẵn sàng phát biểu và giải trình các ý kiến của đại biểu HĐND tỉnh.

Sau cuộc họp này, đồng chí Nguyễn Xuân Đường yêu cầu, các sở, ban, ngành hoàn thiện chu đáo, chất lượng các dự thảo nghị quyết để kịp thời chuyển HĐND tỉnh, qua đó gửi trước cho các đại biểu HĐND tỉnh trước 5 ngày theo quy định.

Tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường cũng đã có ý kiến chỉ đạo cụ thể với một số sở, ban, ngành liên quan trong việc xây dựng các dự thảo nghị quyết để trình kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa XVII diễn ra vào cuối năm 2016.

Thành Duy

 

;
.
.