.

HĐND tỉnh tập trung chất vấn những vấn đề thực tiễn đặt ra

(Baonghean.vn) – Kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh diễn ra vào trung tuần tháng 12/2016 dự kiến sẽ đưa ra xem xét, quyết nghị ban hành 30 nghị quyết; tiến hành chất vấn 2 nội dung bức xúc, nổi cộm nhất trên địa bàn tỉnh.

Sáng 4/11, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức cuộc họp liên tịch với UBND, UBMTTQ và một số ngành cấp tỉnh nhằm thống nhất, phân công chuẩn bị nội dung kỳ họp cuối năm. Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Cùng tham dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Cao Thị Hiền – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Xuân Đại – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Hồ Phúc Hợp – Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh: Hoàng Viết Đường – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phan Đức Đồng – Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh; đại diện một số ngành cấp tỉnh.

 

Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp.
Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh dự kiến diễn ra trong 2,5 ngày(14 – 16/12/2016). Tại kỳ họp lần này, HĐND tỉnh sẽ xem xét báo cáo và thảo luận, quyết nghị 30 nghị quyết thuộc thẩm quyền. Cơ bản đồng tình với nội dung, chương trình theo dự thảo, tuy nhiên, đồng chí Hồ Phúc Hợp - Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh cho rằng, theo dự kiến kỳ họp dành 1 buổi để chất vấn và trả lời là quá ít.

 

Đoàn Giám sát của Thường trực HĐND tỉnh kiểm tra việc giải quyết kiến nghị của cử tri xã Đặng Sơn.
Đoàn Giám sát của Thường trực HĐND tỉnh kiểm tra việc giải quyết kiến nghị của cử tri xã Đặng Sơn.

Với thời gian này chỉ có thể chất vấn được 2 nội dung, trong khi đó qua tiếp xúc cử tri đang đặt ra nhiều vấn đề và mong muốn, kiến nghị của cử tri là tăng thời lượng chất vấn tại kỳ họp. Do đó, đồng chí Hồ Phúc Hợp đề nghị cần tăng thời gian lên 3 ngày, trong đó dành 1 ngày cho chất vấn. 

Liên quan đến vấn đề này, theo đồng chí Lê Xuân Đại – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, điều quan trọng là chọn những vấn đề bức xúc, nổi cộm nhất hiện này để chất vấn trọng tâm, có chất lượng.

 

Đồng chí Cao Thị Hiền - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cho rằng cần quan tâm báo cáo giải quyết kiến nghị của cử tri có chất lượng.
Đồng chí Cao Thị Hiền - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cho rằng cần quan tâm báo cáo giải quyết kiến nghị của cử tri có chất lượng.

Quan tâm đến kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri, đồng chí Cao Thị Hiền – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu: Theo quy định mới, báo cáo giải quyết kiến nghị của cử tri trước khi trình kỳ họp sẽ được các ban HĐND tỉnh tiến hành thẩm tra theo lĩnh vực phụ trách và được HĐND tỉnh ban hành thành nghị quyết. Bởi vậy, đề nghị UBND tỉnh tập trung chuẩn bị chất lượng báo cáo này.

 

Đồng chí Hồ Phúc Hợp - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy quán triệt Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng ở các cấp.
Đồng chí Hồ Phúc Hợp - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy quán triệt Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng ở các cấp.

Cũng tại cuộc họp, Thường trực HĐND tỉnh cũng thảo luận về chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2017.

Theo đó sẽ có nhiều nội dung được giám sát, đáng chú ý là giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri mang tính bức xúc, những kiến nghị được phản ánh nhiều lần nhưng chưa được giải quyết; giám sát hoạt động của các trung tâm phát triển quỹ đất; công tác bảo vệ môi trường ; việc thực hiện biên chế công chức, viên chức; công tác thu hút đầu tư và xử lý các dự án chậm tiến độ, dự án ”treo”...

 

Đồng chí Lê Xuân Đại - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cho rằng cần xác định nội dung chất vấn trọng tam, trọng điểm
Đồng chí Lê Xuân Đại - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cho rằng cần xác định nội dung chất vấn trọng tâm, trọng điểm

Kết luận hội nghị - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Xuân Sơn nhấn mạnh: Đổi mới, nâng cao chất lượng kỳ họp là yêu cầu, đòi hỏi bắt buộc. Để nâng cao chất lượng kỳ họp, trước hết từ khâu xây dựng các báo cáo, dự thảo tờ trình và nghị quyết cũng như công tác thẩm tra cần chặt chẽ và chất lượng.

Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh chuẩn bị sớm các nội dung, đặc biệt các nội dung trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy xin ý kiến. Phiên thảo luận tổ, thảo luận tại hội trường khống chế thời gian cho đại biểu để có nhiều lượt đại biểu tham gia, phát biểu và cần tập trung thảo luận các vấn đề mà thực tiễn đang đặt ra.

 

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, giải quyết việc làm cho nhiều lao động khu vực nông thôn
Đẩy mạnh thu hút đầu tư, giải quyết việc làm cho nhiều lao động khu vực nông thôn.

Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh cũng cho ý kiến về phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp sẽ lựa chọn để chất vấn 2 – 3 nội dung. Đồng thời theo quy định mới, ngoài chất vấn tại kỳ họp, Thường trực HĐND tỉnh cũng sẽ tiến hành chất vấn UBND tỉnh và các ngành trong các cuộc họp chuyên đề riêng khi thấy cần thiết nhằm thúc đẩy sự phát triển, chứ không chỉ dồn chất vấn vào kỳ họp.

Riêng về chương trình giám sát năm 2017 của HĐND tỉnh, đồng chí Nguyễn Xuân Sơn giao cho các Ban HĐND tỉnh tiếp tục nghiên cứu, đề xuất đề thảo luận ở hội nghị tiếp theo, đảm bảo có trọng tâm, trọng điểm và hiệu quả sau giám sát.

Mai Hoa

;
.
.