.

Bộ TT&TT bổ nhiệm lãnh đạo 3 đơn vị

.

Chiều ngày 28/12, Bộ TT&TT đã công bố và trao quyết định bổ nhiệm các chức vụ Phó Cục trưởng Cục Báo chí, Phó Cục trưởng Cục An toàn Thông tin, Phó Hiệu trưởng Trường Đào tạo, Bồi dưỡng Cán bộ quản lý TT&TT.

 

Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng trao quyết định bổ nhiệm cho các ông: Đặng Khắc Lợi, Hoàng Minh Tiến và Lê Ngọc Bảo.

Cụ thể, Quyết định số 2318/QĐ-BTTTT ngày 26/12/2016 của Bộ trưởng Bộ TT&TT bổ nhiệm có thời hạn ông Đặng Khắc Lợi, Chánh Văn phòng Cục Báo chí giữ chức Phó Cục trưởng Cục Báo chí - Bộ TT&TT. Ông Đặng Khắc Lợi tốt nghiệp Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội. Ông từng công tác tại Cục Văn hóa – Thông tin cơ sở ( Bộ Văn hóa – Thông tin trước đây)  trước khi chuyển về Cục Báo chí.

Quyết định số 2238/QĐ-BTTTT ngày 15/12/2016 của Bộ trưởng Bộ TT&TT tiếp nhận và bổ nhiệm có thời hạn ông Hoàng Minh Tiến, Chuyên viên Vụ Khoa giáo - Văn xã, Văn phòng Chính phủ giữ chức Phó Cục trưởng Cục An toàn Thông tin, Bộ TT&TT. Ông Hoàng Minh Tiến sinh năm 1984, từng công tác tại Bộ TT&TT từ năm 2008 đến năm 2010, sau đó chuyển sang công tác tại Vụ Khoa giáo – Văn xã, Văn phòng Chính phủ, chuyên trách về lĩnh vực CNTT và theo dõi Bộ TT&TT.

Quyết định số 2315/QĐ-BTTTT ngày 26/12/2016 của Bộ trưởng Bộ TT&TT bổ nhiệm có thời hạn ông Lê Ngọc Bảo - Giám đốc Trung tâm Đào tạo, Tư vấn và Dịch vụ - Trường Đào tạo, Bồi dưỡng Cán bộ quản lý TT&TT giữ chức Phó Hiệu trưởng Trường Đào tạo,  Bồi dưỡng Cán bộ quản lý TT&TT - Bộ TT&TT. Ông Lê Ngọc Bảo tốt nghiệp Đại học Luật, từng có nhiều năm công tác, gắn bó với Trường Đào tạo, Bồi dưỡng Cán bộ quản lý TT&TT.

Trao quyết định và chúc mừng các cán bộ được tiếp nhận, bổ nhiệm đợt này, Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Minh Hồng nhấn mạnh, các lĩnh vực báo chí, an toàn thông tin, công tác bồi dưỡng đều là những lĩnh vực hiện có nhiều thách thức. Vì vậy, Thứ trưởng mong các cán bộ mới được bổ nhiệm sẽ tiếp tục phát huy năng lực sở trường của mình vào cương vị mới để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đối với các đơn vị có cán bộ được bổ nhiệm và điều động đợt này, Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng đề nghị các đơn vị hết sức hỗ trợ, tạo điều kiện, phối hợp tốt để đạt được hiệu quả công việc cao nhất.
 

Theo Baochinhphu.vn

;
.
.