.

Hưng Nguyên quan tâm tạo nguồn đảng viên tại các chi bộ vùng đặc thù

.
(Baonghean) - Báo Nghệ An trao đổi với đồng chí Hoàng Văn Phi - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Hưng Nguyên về tình hình triển khai Đề án 01 ĐA/TU về “Xây dựng chi bộ, phát triển đảng viên ở khối, xóm chưa có chi bộ, chưa có đảng viên và khối, xóm có nguy cơ không còn chi bộ”.
 
P.V: Đề nghị đồng chí cho biết một số vấn đề đáng chú ý về tình hình công tác xây dựng tổ chức đảng và phát triển đảng viên trên địa bàn?
 
Đồng chí Hoàng Văn Phi: Đảng bộ huyện Hưng Nguyên hiện có 58 tổ chức cơ sở (TCCS) đảng, 334 chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở trong đó có 252 chi bộ thuộc khối xã, thị trấn. Trong những năm qua, công tác xây dựng Đảng luôn được cấp ủy, chính quyền huyện Hưng Nguyên quan tâm, kiện toàn. Phần lớn các tổ chức cơ sở đảng hiện nay đã giữ vững và phát huy được vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở.
 
Công tác xây dựng Đảng có chuyển biến tích cực, chất lượng tổ chức đảng, đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên, 55,2% tổ chức cơ sở đảng có phát triển đảng viên, 51% chi bộ trực thuộc đảng bộ xã, thị trấn có kết nạp đảng viên.
 
Nếu trước năm 2010, đảng bộ huyện còn 25 xóm chưa có chi bộ, đến nay 100% khối xóm có chi bộ đảng (90,5% khối xóm có chi bộ đảng viên tại chỗ; 9,5% khối xóm có chi bộ đảng viên tăng cường). Để có được kết quả này, BTV huyện ủy đã chỉ đạo đảng ủy các xã tăng cường 76 đảng viên là cấp ủy viên, trưởng phó các ban ngành đoàn thể, cán bộ, công chức xã, một số đảng viên của chi bộ khác để thành lập chi bộ nhằm phủ sóng sự lãnh đạo của đảng.
 
Cấp ủy, ban cán sự xóm 6, xã Hưng Trung (Hưng Nguyên) bàn các giải pháp xây dựng mô hình lương giáo đoàn kết xây dựng nông thôn mới.
Cấp ủy, ban cán sự xóm 6, xã Hưng Trung (Hưng Nguyên) bàn các giải pháp xây dựng mô hình lương giáo đoàn kết xây dựng nông thôn mới.
 
Công tác phát triển đảng được coi trọng và đi vào nề nếp, chú trọng phát triển đảng viên ở khối xóm, đặc biệt là ở xóm chưa có đảng viên là người tại chỗ. Số đảng viên được kết nạp hàng năm đều tăng, năm sau cao hơn năm trước.
 
Trong giai đoạn 2010 - 2016 kết nạp được 745 đảng viên (trong đó có 5 đảng viên là người có đạo), nâng tổng số đảng viên trong toàn đảng bộ lên 6.491 đồng chí; xóa được 2 xóm trắng đảng viên tại chỗ. Công tác đảng viên đã đi vào nề nếp, sinh hoạt cấp ủy, chi bộ thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình. Nội dung và tính chất sinh hoạt được nhiều chi bộ đổi mới, từng bước có chuyển biến tích cực.
 
P.V: Vậy hiện nay hệ thống chính trị khối, xóm trên địa bàn huyện còn gì khó khăn, bất cập, thưa đồng chí?
 
Đồng chí Hoàng Văn Phi: Hiện nay 100% khối, xóm trên địa bàn huyện đã có chi bộ đảng nhưng vẫn còn 24 xóm chưa đủ đảng viên tại chỗ nên phải tăng cường đảng viên về để thành lập chi bộ và có 5 xóm có nguy cơ không còn chi bộ.
 
Tại 24 xóm chưa đủ đảng viên tại chỗ và 5 xóm có nguy cơ không còn chi bộ, 100% xóm trưởng không phải đảng viên. Một số xóm còn khuyết các chức danh như bí thư chi đoàn, chi hội trưởng hội CCB.
 
Cán bộ của hệ thống chính trị tại một số xã, xóm vùng đặc thù còn yếu về năng lực vận động thực tiễn nên công tác vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước chưa thực sự hiệu quả; công tác bồi dưỡng, giúp đỡ quần chúng phấn đấu vào đảng còn nhiều hạn chế. Kinh tế - xã hội vùng đặc thù còn nhiều khó khăn. Hiện tại còn 12 xóm chưa có đất và 19 xóm chưa có nhà văn hóa, 2 xóm đã có nhà văn hóa nhưng hư hỏng, dột nát.
 
P.V: Là 1 trong 3 địa phương được chọn làm đơn vị chỉ đạo điểm trong thực hiện Đề án 01-ĐA/TU về xây dựng chi bộ, phát triển đảng viên, huyện sẽ có những giải pháp cụ thể nào để đưa đề án đi vào cuộc sống, thưa đồng chí?
 
Đồng chí Hoàng Văn Phi: Ngay sau khi BCH Đảng bộ tỉnh ban hành Đề án số 01-ĐA/TU ngày 10/8/2016 về “Xây dựng chi bộ, phát triển đảng viên ở các khối, xóm, bản chưa có chi bộ, chưa có đảng viên và khối, xóm, bản có nguy cơ không còn chi bộ giai đoạn 2016 - 2020” BTV Huyện ủy Hưng Nguyên đã ban hành Kế hoạch số 20-KH/TU để triển khai Đề án 01; tổ chức hội nghị quán triệt các nội dung cơ bản của đề án từ huyện đến cơ sở.
 
Đồng thời thành lập ban chỉ đạo Đề án 01 do đồng chí Bí thư Huyện ủy làm trưởng ban; thành lập tổ công tác cơ sở để giúp ban chỉ đạo bám sát, hỗ trợ cơ sở trong việc củng cố hệ thống chính trị ở xã, xóm; phát hiện, bồi dưỡng quần chúng ưu tú vào đảng. Bên cạnh đó, BTV huyện ủy cũng giao cho UBND huyện nghiên cứu xây dựng một số cơ chế, chính sách cho các khối, xóm thuộc đề án trong phát triển kinh tế, xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn; cấp đất, hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà văn hóa khối xóm…
 
Cấp ủy,  ban cán sự xóm 6, xã Hưng Trung (Hưng Nguyên) bàn bạc về kế hoạch xây dựng nông thôn mới theo sơ đồ quy hoạch
Cấp ủy, ban cán sự xóm 6, xã Hưng Trung (Hưng Nguyên) bàn bạc về kế hoạch xây dựng nông thôn mới theo sơ đồ quy hoạch
 
Để thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Đề án 01, huyện sẽ tập trung nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ gắn với thực hiện tốt công tác bồi dưỡng, phát triển đảng viên mới, từng bước giảm số lượng xóm chưa có chi bộ, chưa có đảng viên tại chỗ, đảm bảo kế thừa và phát triển của tổ chức đảng, tạo nguồn cán bộ cho đảng nhất là ở cơ sở khối xóm.
 
Xây dựng được đội ngũ cán bộ, đảng viên có đủ phẩm chất, năng lực và trách nhiệm, đoàn kết, gắn bó mật thiết với nhân dân, chủ động phát hiện và giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề khó khăn, vướng mắc xảy ra ở cơ sở. Phát huy tốt vai trò của đội ngũ đảng viên là cán bộ, công chức cấp xã, thị trấn tham gia sinh hoạt tại các chi bộ xóm dân cư.
 
Tuy nhiên, điều quan trọng là cấp ủy, tổ chức đảng các cấp phải tăng cường đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của tập thể cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị, cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân về mục đích, ý nghĩa, yêu cầu, tầm quan trọng trong việc củng cố hệ thống chính trị, phát triển đảng viên. 
 
P.V:Xin cảm ơn đồng chí!
 
Đồng chí Nguyễn Văn Hào - Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Hưng Nguyên: Để đưa đề án 01 đi vào cuộc sống có hiệu quả phải tập trung củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động các tổ chức đoàn thể ở các xã, đặc biệt là ở các khối, xóm chưa có đảng viên, chưa có chi bộ; kiện toàn, thành lập các chi đoàn, chi hội ở các xóm chưa có tổ chức đoàn, tổ chức hội. Quan tâm các đối tượng quần chúng tiến bộ, có tín nhiệm trong dân; trước hết là đội ngũ xóm trưởng, cán bộ đoàn, hội; bộ đội xuất ngũ; thanh niên đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng, trung cấp về địa phương; lực lượng công an viên, dân quân tự vệ, dự bị động viên; người có uy tín trong cộng đồng. 
Đồng chí Cao Anh Đức - Bí thư Huyện đoàn Hưng Nguyên: Trình độ nhận thức của ĐVTN nói chung ngày càng được nâng lên, trong khi năng lực của đội ngũ cán bộ đoàn ở cơ sở nhất là cấp chi đoàn chưa đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ. Hoạt động nghèo về nội dung, nhàm chán về hình thức, chưa tạo nhiều sân chơi nên không thu hút được nhiều đoàn viên thanh niên tham gia  qua đó phát hiện, bồi dưỡng quần chúng ưu tú giới thiệu cho Đảng. Bên cạnh đó lực lượng ĐVTN thoát ly đi làm ăn xa, đi học đại học, cao đẳng, học nghề ngày càng tăng lên về số lượng dẫn đến nguồn lực tại địa phương thiếu hụt. Vì vậy, ngoài việc tập trung huy động các nguồn lực xã hội để tạo nhiều sân chơi kết nối ĐVTN vùng đặc thù, chính bản thân cán bộ đoàn, hội các cấp cũng phải trau dồi bản lĩnh, kỹ năng, nghiệp vụ; tăng cường nắm bắt tình hình cơ sở, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng, tìm ra các giải pháp để thu hút, tập hợp ĐVTN. Từ đó phát hiện các nhân tố tích cực để bồi dưỡng giới thiệu cho các chi bộ đảng ở thôn xóm…
 
 
Gia Huy 
(Thực hiện)
;
.
.