.

Sẽ có cơ chế theo dõi, giám sát trách nhiệm của đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp

.

(Baonghean.vn) - Sáng 8/12, Thường trực HĐND tỉnh tiến hành cuộc họp rà soát nội dung, công việc chuẩn bị kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2020 diễn ra từ ngày 14 đến 16/12 tới.

Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Tham gia cuộc họp có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Cao Thị Hiền - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và Hồ Phúc Hợp - Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh: Hoàng Viết Đường - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và Phan Đức Đồng - Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh; đại diện một số sở, ngành cấp tỉnh.

 

Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp.
Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Tại cuộc họp, Thường trực HĐND tỉnh và đại diện một số sở, ngành thảo luận về một số nội dung còn khác nhau liên quan đến một số tờ trình và dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp.

Về dự thảo nghị quyết sửa đổi khoản 1, điều 6 về quy định một số chính sách hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Nghị quyết số 26/2016/NQ-HĐND ngày 04/8/2016 của HĐND tỉnh, sau khi nghe ý kiến của các đại biểu và chưa đảm bảo đúng quy trình xin ý kiến của Ban Thường vụ nên Thường trực HĐND tỉnh quyết định tạm dừng để UBND tỉnh và Sở Kế hoạch - Đầu tư tiếp tục chuẩn bị chu đáo, chặt chẽ hơn để trình kỳ họp sau.

Liên quan đến dự thảo Nghị quyết quy định về mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập trên địa bàn tỉnh, một số đại biểu nêu một số nội dung thiếu thống nhất trong tờ trình và dự thảo nghị quyết trước và sau khi được Ban Văn hóa – Xã hội thẩm tra, nhưng không được giải trình cụ thể.

Phó trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Nguyễn Thị Lan, nêu ví dụ: mức thu đối với mỗi học sinh THCS vùng 1 (các phường thuộc thành phố Vinh), mặc dù đã được Ban Văn hóa - Xã hội thẩm tra và thống nhất mức thu 70.000 đồng năm học 2016 - 2017, 90.000 đồng các năm học 2017 - 2019 và 100 nghìn đồng các năm học 2019 - 2021; nhưng khi chuyển dự thảo nghị quyết lần cuối cùng cho HĐND tỉnh lại điều chỉnh mức tăng lên tương đương 100, 120, 130 nghìn đồng/học sinh.

Đồng chí Nguyễn Thị Lan cũng nêu sự thiếu thống nhất, khi tờ trình của UBND tỉnh chỉ đề nghị điều chỉnh mức thu tại vùng 1 (các phường thuộc thành phố Vinh) và vùng 4 (các xã miền núi), nhưng trong dự thảo nghị quyết của HĐND tỉnh lại đề nghị điều chỉnh mức thu tại cả 4 vùng, ngoài vùng 1 và vùng 4, có thêm vùng 2 (các xã thuộc thành phố Vinh, các phường thuộc thị xã và thị trấn các huyện đồng bằng) và vùng 3 (các xã thuộc thị xã, các xã huyện đồng bằng, thị trấn huyện miền núi).

 

Đồng chí Cao Thị Hiền - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh và Sở Giáo dục - Đào tạo giải tình là rõ sự điều chỉnh mức thu học phí
Đồng chí Cao Thị Hiền - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh và Sở GD&ĐT giải tình là rõ sự điều chỉnh mức thu học phí.

 

Điều chỉnh mức thu học phí đảm bảo phù hợp với từng địa bàn.
Dự thảo Nghị quyết quy định về mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập trên địa bàn tỉnh còn thiếu thống nhất.

Đồng chí Cao Thị Hiền - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Việc đưa ra xem xét, quyết định mức thu lần này, Thường trực HĐND tỉnh phải chịu trách nhiệm trước nhân dân, trước HĐND tỉnh. Bởi vậy đề nghị UBND tỉnh và Sở GD&ĐT nghiên cứu, giải trình, làm rõ các vấn đề để khi đưa HĐND tỉnh thảo luận tạo được sự đồng thuận, thống nhất cao.

Tại cuộc họp, Giám đốc Sở GD&ĐT Nguyễn Thị Kim Chi đã giải trình làm rõ lý do về sự khác nhau, đồng thời xin tiếp thu để chỉnh sửa, bổ sung, đảm bảo sự thống nhất trong các văn bản, làm rõ từng nội dung trình kỳ họp.

Cũng trong sáng nay, Thường trực HĐND tỉnh cũng rà soát các nội dung, công việc thuộc trách nhiệm, thẩm quyền của Thường trực, các Ban và Văn phòng HĐND tỉnh nhằm chuẩn bị cho kỳ họp thứ 3 chất lượng; thảo luận về một số nội dung liên quan đến kế hoạch tổ chức kỳ họp thường lệ của HĐND tỉnh, chương trình giám sát và thành lập đoàn giám sát chuyên đề năm 2017.

 

Phó trưởng ban Văn hóa - Xã hội Nguyễn Thị Lan nêu một số điểm thiếu thống nhất trước và sau khi thẩm tra dự thảo điều chỉnh mức thu học phí.
Phó trưởng ban Văn hóa - Xã hội Nguyễn Thị Lan nêu một số điểm thiếu thống nhất trước và sau khi thẩm tra dự thảo điều chỉnh mức thu học phí.

Kết luận tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, nhấn mạnh: Kỳ họp lần này có nhiều nội dung nhưng thời gian chỉ gói gọn trong 2 ngày rưỡi, bởi vậy mọi hoạt động tại kỳ họp đòi hỏi phải thật sự khẩn trương, chất lượng, do đó đặt ra khâu chuẩn bị phải thật tốt, phải tạo sự thống nhất ngay từ đầu, tránh những tranh luận không cần thiết tại kỳ họp đối với các ý kiến khác nhau.

Thống nhất một số nội dung, đồng chí Nguyễn Xuân Sơn yêu cầu UBND tỉnh và các sở, ngành rút kinh nghiệm, đảm bảo quy trình trong việc xây dựng các dự thảo nghị quyết; đồng thời tiếp thu đầy đủ, nghiêm túc các ý kiến góp ý của Thường trực và các Ban HĐND tỉnh để các báo cáo, dự thảo tờ trình và nghị quyết đảm bảo chính xác.

Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh cho rằng: Việc điều hành kỳ họp phải được xây dựng khoa học, linh hoạt, phân công rõ nhiệm vụ cho từng chủ tọa kỳ họp. Chú trọng bố trí chú đáo công tác tiếp công dân và tiếp nhận các ý kiến kiến nghị, phản ánh của cử tri gửi đến kỳ họp.

"Để kỳ họp có chất lượng đòi hỏi phải phát huy trí tuệ, trách nhiệm của mỗi đại biểu, do đó HĐND tỉnh sẽ có cơ chế giám sát, theo dõi hoạt động của đại biểu tại kỳ họp cũng như tham gia vào các hoạt động của người đại biểu", đồng chí Nguyễn Xuân Sơn nhấn mạnh./.

Mai Hoa

;
.
.