.

Tương Dương tổ chức Hội nghị triển khai Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)

.

(Baonghean.vn) - Ngày 12/12, huyện Tương Dương tổ chức Hội nghị cốt cán, triển khai Nghị quyết TW 4 (Khóa XII) và phổ biến Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ cho trưởng, phó các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện, bí thư, chủ tịch, phó chủ tịch UBND các xã, thị trấn trên toàn huyện.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe thông báo kết quả Hội nghị TW4 (khóa XII), và được quán triệt mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng, những nội dung cốt lõi của Nghị quyết và kế hoạch thực hiện, tạo sự thống nhất cao về nhận thức cho cán bộ cốt cán từ huyện đến cơ sở để đưa Nghị quyết vào cuộc sống một cách có hiệu quả.

 

Toàn cảnh hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị.

Hội nghị cũng quán triệt, triển khai, thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 5/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp. Theo đó, huyện đã xây dựng kế hoạch thực hiện, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, trong việc tổ chức thực hiện các quy định của Chính phủ; tập trung chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương của cán bộ, công chức trong cơ quan nhà nước; thực hiện đúng đạo đức công vụ và văn hóa ứng xử nơi công sở, gắn bó với nhân dân và xây dựng chính quyền thực sự là của dân do dân và vì dân./.

May Huyền - Mạnh Lục

(Đài Tương Dương)

;
.
.