.

Nâng cao tính chuyên nghiệp trong hoạt động xúc tiến đầu tư

.

(Baonghean) - Để công tác thu hút đầu tư ngày càng có hiệu quả, đồng thời hỗ trợ tốt nhất các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong quá trình tìm hiểu, triển khai dự án cũng như giải quyết những vướng mắc nảy sinh, UBND tỉnh đã đề xuất và được Thủ tướng Chính phủ cho phép thành lập Trung tâm Xúc tiến và hỗ trợ đầu tư trực thuộc UBND tỉnh.

Báo Nghệ An có cuộc trao đổi với đồng chí Lê Ngọc Hoa - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh về vấn đề này.

P.V: Trong những năm qua, Nghệ An đã ban hành nhiều chính sách ưu đãi đầu tư nhằm đẩy mạnh thu hút đầu tư phát triển kinh tế - xã hội và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Đề nghị đồng chí cho biết, sự cần thiết thành lập Trung tâm Xúc tiến đầu tư và hỗ trợ đầu tư trực thuộc UBND tỉnh?

Đồng chí Lê Ngọc Hoa: Với sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cải thiện môi trường đầu tư, tỉnh Nghệ An đã xây dựng, ban hành bổ sung các cơ chế, chính sách ưu đãi, khuyến khích doanh nghiệp và nhà đầu tư để tạo hành lang pháp lý và môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi. Nhờ đó, hoạt động đầu tư của tỉnh Nghệ An đã đạt được những kết quả quan trọng, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh; cải thiện, nâng cao dần chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh.

 

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An giới thiệu cho doanh nghiệp Hàn Quốc mặt bằng Khu công nghiệp Nam Cấm.
Lãnh đạo tỉnh Nghệ An giới thiệu cho doanh nghiệp Hàn Quốc mặt bằng Khu công nghiệp Nam Cấm. Ảnh tư liệu.

Để thực hiện hoạt động kêu gọi, xúc tiến, tìm kiếm cơ hội đầu tư, nhằm thu hút đầu tư trong nước và nước ngoài vào Nghệ An, đồng thời tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn và cung cấp thông tin cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh trong việc tìm hiểu, lựa chọn dự án đầu tư và các thủ tục liên quan đến công tác đầu tư, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 3576/QĐ.UB.NV ngày 22/9/2004 về việc thành lập Trung tâm Xúc tiến đầu tư Nghệ An - đơn vị sự nghiệp có thu trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư. Từ khi đi vào hoạt động, Trung tâm Xúc tiến đầu tư đã tích cực thực hiện các nhiệm vụ được giao. Nhờ đó, công tác thu hút đầu tư của tỉnh đạt được nhiều kết quả quan trọng. 

Tuy nhiên, công tác xúc tiến, hỗ trợ đầu tư hiện nay vẫn chưa đáp ứng yêu cầu đặt ra. Để tăng tính cạnh tranh trong “môi trường mới”, tỉnh cần có giải pháp mang tính đột phá để cải thiện chỉ số CPI. Để tiếp tục thu hút đầu tư, đồng thời hỗ trợ tốt nhất các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong quá trình tìm hiểu, triển khai dự án cũng như giải quyết những vướng mắc nảy sinh cần có một cơ quan đầu mối giúp cho nhà đầu tư.

Cơ quan này phải khắc phục được những hạn chế trong hoạt động xúc tiến đầu tư, giảm bớt được các trình tự thủ tục hành chính rườm rà và nhiều đầu mối như trước đây, góp phần cải thiện môi trường đầu tư, tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh. Để triển khai mô hình này, lãnh đạo tỉnh đã tổ chức tham quan học tập các mô hình về cải cách hành chính ở các địa phương như Quảng Ninh,Vĩnh Phúc.

Xuất phát từ thực tiễn đó, UBND tỉnh đã đề xuất và được Thủ tướng Chính phủ cho phép thành lập Trung tâm Xúc tiến và hỗ trợ đầu tư của tỉnh. Việc thành lập trung tâm là rất cần thiết nhất là trong bối cảnh yêu cầu tăng cường mọi nguồn lực thu hút đầu tư làm nền tảng phát triển kinh tế - xã hội.

P.V: Để nâng cao tính chuyên nghiệp trong hoạt động xúc tiến đầu tư tỉnh rất cần một cơ quan đầu mối. Vậy, chức năng nhiệm vụ của Trung tâm Xúc tiến và hỗ trợ đầu tư của tỉnh như thế nào và lộ trình để thành lập trung tâm này được thực hiện ra sao?

Đồng chí Lê Ngọc Hoa: Trung tâm Xúc tiến và hỗ trợ đầu tư Nghệ An (NgheAn IPC) được thành lập trên cơ sở tổ chức lại Trung tâm Xúc tiến đầu tư và tư vấn phát triển trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư. Đây sẽ là đơn vị làm đầu mối, tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức thực hiện các hoạt động xúc tiến đầu tư, thu hút đầu tư trong và ngoài nước vào địa bàn tỉnh; hỗ trợ nhà đầu tư trong suốt quá trình hoạt động.

Bên cạnh đó, Trung tâm Xúc tiến và hỗ trợ đầu tư còn là đơn vị làm đầu mối hướng dẫn, tiếp nhận chuyển các cơ quan có thẩm quyền giải quyết các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đầu tư theo cơ chế một cửa liên thông; Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ xúc tiến và hỗ trợ đầu tư.

Đây là đơn vị sự nghiệp công lập có thu trực thuộc UBND tỉnh Nghệ An, chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Chủ tịch UBND tỉnh. Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và ngân hàng để hoạt động theo quy định của pháp luật.

Như vậy, việc thành lập trung tâm sẽ tạo bước đột phá về cải cách hành chính, hướng tới mục tiêu xây dựng chính quyền điện tử, triển khai các dịch vụ công trực tuyến, là giải pháp thực hiện Nghị quyết 35 của Chính phủ về hỗ trợ doanh nghiệp; góp phần đẩy mạnh hoạt động xúc tiến đầu tư, khai thác tiềm năng lợi thế của tỉnh, thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XVIII và Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị đề ra.

Vì vậy, từ tháng 9/2016, Đề án Thành lập Trung tâm Xúc tiến và hỗ trợ đầu tư kèm theo dự thảo Quyết định Thành lập Trung tâm Xúc tiến và hỗ trợ đầu tư tỉnh được trình UBND tỉnh. Ban cán sự Đảng UBND tỉnh nghe và thống nhất cho ý kiến về đề án để trình xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tháng 10/2016. UBND tỉnh tổ chức lấy ý kiến Bộ Nội vụ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư về đề án, tháng 11/2016. UBND tỉnh ban hành đề án trình Bộ Nội vụ thẩm định trình Thủ tướng Chính phủ.

Ngày 16/12/2016, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định 2465 về việc thành lập Trung tâm Xúc tiến và hỗ trợ đầu tư tỉnh Nghệ An tháng 12/2016. Dự kiến, UBND tỉnh sẽ tổ chức Lễ công bố thành lập Trung tâm và chính thức đi vào hoạt động từ ngày 6/1/2017.

P.V: Vậy, để phát huy vai trò đầu mối, tích cực hỗ trợ cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh cũng như các doanh nghiệp từ nơi khác đến đầu tư phát triển tại tỉnh nhà, trung tâm sẽ xây dựng chương trình kế hoạch hoạt động như thế nào thưa đồng chí?

Đồng chí Lê Ngọc Hoa: Năm 2016 được đánh giá là năm đánh dấu thành công của hoạt động xúc tiến đầu tư nhờ đổi mới phương pháp thu hút đầu tư có trọng tâm, trọng điểm. Đặc biệt, các lãnh đạo tỉnh đã trực tiếp xúc tiến đầu tư tại các quốc gia như Nhật Bản, Hàn Quốc qua đó thu hút các doanh nghiệp, nhà đầu tư tìm hiểu cơ hội đầu tư tại Nghệ An. Việc thành lập Trung tâm Xúc tiến và hỗ trợ đầu tư sẽ là tiền đề tiếp tục tạo bước đột phá trong công tác xúc tiến đầu tư của tỉnh.

 

Đoàn cán bộ doanh nghiệp Nghệ An tham quan thực tế 
tại doanh nghiệp sản xuất nông nghiệp tại Nhật Bản.
Đoàn cán bộ doanh nghiệp Nghệ An tham quan thực tế tại doanh nghiệp sản xuất nông nghiệp tại Nhật Bản.

Vì vậy, ngay sau khi đi vào hoạt động trung tâm sẽ nhanh chóng tham mưu để UBND tỉnh ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của trung tâm và ban hành quy chế phối hợp giữa trung tâm với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và các cơ quan liên quan. Công khai các trình tự thủ tục đối với nhà đầu tư trên trang web của trung tâm.

Đồng thời, trung tâm sẽ sớm tham mưu xây dựng kế hoạch tổ chức các hội nghị xúc tiến đầu tư trong và ngoài nước. Xây dựng kế hoạch xúc tiến đầu tư ở các quốc gia truyền thống và các đối tác mới trên cơ sở xác định rõ thị trường trọng tâm, trọng điểm và ưu thế từng quốc gia, khu vực.

Mặt khác, tiếp tục nghiên cứu cơ hội đầu tư, thị trường tiềm năng phát triển và xây dựng chiến lược xúc tiến đầu tư nhằm xác định ngành, lĩnh vực có thế mạnh của tỉnh để ưu tiên thu hút đầu tư. Từng bước đẩy mạnh các hoạt động chuyên môn theo chức năng nhiệm vụ được giao như: Tăng cường tuyên truyền về tiềm năng, lợi thế của Nghệ An thông qua các buổi làm việc, tọa đàm với các cơ quan, tổ chức trong và ngoài nước; tham gia các hoạt động xúc tiến đầu tư,... phối hợp với các huyện, thành thị, các sở, ban, ngành triển khai khảo sát hiện trạng, tổng hợp số liệu, danh mục dự án mời gọi đầu tư vào các lĩnh vực trên địa bàn tỉnh. 

Ngoài ra, trung tâm sẽ chủ động tích cực hơn trong việc tư vấn, tháo gỡ những “điểm nghẽn” trong môi trường đầu tư: cơ chế, chính sách ưu đãi hỗ trợ các nhà đầu tư; cải cách thủ tục hành chính, tăng cường công tác quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch các ngành và địa bàn… Từ đó, tạo thêm nguồn lực cho xúc tiến đầu tư, tạo luồng gió mới cho môi trường đầu tư góp phần nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh.

Với phương châm tạo sự hài lòng cao nhất bằng cách hỗ trợ tốt nhất cho các nhà đầu tư, từ đó góp phần nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh, trung tâm sẽ tiếp tục đổi mới hoạt động xúc tiến đầu tư, nhất là về phương pháp vận động và nâng cao tính chuyên nghiệp, hoạt động có  hiệu quả để thu hút thêm nhiều dự án và nguồn lực mới. Đồng thời hỗ trợ tốt nhất quá trình tìm hiểu, triển khai của dự án của các doanh nghiệp để Nghệ An trở thành điểm đến thành công của nhà đầu tư.

P.V: Cảm ơn đồng chí!

Thanh Lê

(Thực hiện)

;
.
.