.

Nghệ An chỉ đạo về việc tặng, nhận quà Tết không đúng quy định

.
(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An có công văn số 122/UBND-NC ngày 6/1/2017 yêu cầu nắm tình hình và báo cáo việc tặng, nhận quà tặng không đúng quy định trong dịp Tết Đinh Dậu năm 2017:
 
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.
 
Thực hiện chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ tại Công văn số 3424/TTCP-C.IV ngày 27/12/2016, yêu cầu các sở, ban, ngành, tổ chức, đoàn thể cấp tỉnh; UBND các huyện, thành phố, thị xã thực hiện và chỉ đạo các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong phạm vi quản lý thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 11-CT/TW ngày 21/12/2016 của Ban Bí thư, trong đó yêu cầu: "Thực hiện chủ trương nghiêm cấm quà tặng Tết cấp trên dưới mọi hình thức... Tăng cường kiểm tra, ngăn chặn kịp thời các biểu hiện tiêu cực và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm việc sử dụng ngân sách, phương tiện, tài sản công trái quy định vào các hoạt động trong dịp Tết, lễ hội..."; Chỉ thị sổ 13/CT-TTg ngày 17/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý, điều hành nhằm bình ổn giá cả thị trường, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017; Quyết định số 64/QĐ-TTg ngày 10/5/2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế về tặng quà, nhận quà tặng của cơ quan, tổ chức, đơn vị có sử dụng ngân sách nhà nước và của cán bộ, công chức, viên chức. Đồng thời theo dõi, nắm tình hình, phát hiện, xử lý và báo cáo những trường hợp sử dụng tài sản công không đúng quy định, lãng phí, tặng quà, nhận quà không đúng quy định trong dịp Tết Đinh Dậu năm 2017.
 
Kết quả báo cáo UBND tỉnh (qua Thanh tra tỉnh) trước ngày 3/2/2017; Giao Thanh tra tỉnh tổng hợp báo cáo Thanh tra Chính phủ và Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh trước ngày 6/2/2017.
 
UBND tỉnh Nghệ An
;
.
.