.

Kiểm điểm theo Nghị quyết TƯ4 (khóa XII) ở Anh Sơn:'Nói thẳng, làm thật'

.

(Baonghean) - Đến nay, Anh Sơn là một trong những địa phương đầu tiên hoàn thành kiểm điểm cấp cơ sở theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII). 

Nhận diện đúng, giải pháp trúng

Tinh thần kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) được huyện Anh Sơn thực hiện với phương châm: Chỉ rõ những biểu hiện gắn với các tập thể, cá nhân cụ thể, định lượng chứ không định tính. Bằng cách đó mới có thể nhận diện rõ những biểu hiện suy thoái và “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa trong nội bộ”, tìm ra những hạn chế còn tồn tại làm cơ sở để đề ra các giải pháp khắc phục hiệu quả gắn với trách nhiệm của từng tổ chức, từng đối tượng.

Hội nghị kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4
BTV huyện ủy Anh Sơn tổ chức hội nghị kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4

Theo đó, Ban Thường vụ Huyện ủy “làm mẫu”, thực hiện quy trình kiểm điểm thẳng thắn, nghiêm túc và dân chủ. Tại hội nghị kiểm điểm, đồng chí Bí thư Huyện ủy yêu cầu tất cả 11 đồng chí thuộc BTV Huyện ủy ngoài tự nhận diện các biểu hiện còn phải có ý kiến phát biểu góp ý cho bản kiểm điểm của mỗi đồng chí trong BTV, giúp nhận diện đúng, đủ các biểu hiện và đề ra được giải pháp khắc phục hợp lý, hiệu quả. Ngoài ra, huyện còn tổ chức họp BCH mở rộng lấy ý kiến góp ý của cấp ủy các xã; lấy ý kiến của trưởng, phó các khối đoàn thể góp ý cho bản kiểm điểm của tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy.

Với cách làm dân chủ, thẳng thắn, BTV Huyện ủy Anh Sơn đã nhận diện được 11 biểu hiện còn tồn tại cần phải khắc phục gắn với các tập thể, cá nhân cụ thể. Trên cơ sở đó phân tích, đánh giá mức độ biểu hiện để đưa ra kế hoạch khắc phục hợp lý. Đối với nhóm biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, BTV Huyện ủy nhận diện 6 biểu hiện, trong đó có việc một số đảng viên tự viết đơn xin ra khỏi đảng, đảng viên dự bị không đủ điều kiện tiêu chuẩn phải xóa tên; vẫn còn đảng viên không gương mẫu đi đầu, còn tham gia, phụ họa theo nhận thức lệch lạc, quan điểm sai trái.

Bên cạnh đó, một số đảng ủy xã có thái độ chỉ đạo thiếu quyết liệt nên sự chuyển biến còn hạn chế, nhất là trong việc xây dựng nông thôn mới, trong xóa đói giảm nghèo; vẫn còn một số cán bộ, đảng viên chấp hành chưa nghiêm các nguyên tắc tổ chức của Đảng, thiếu ý chí phấn đấu, chưa gương mẫu trong công tác, không làm tròn chức trách, nhiệm vụ được giao. Đối với biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống, vẫn còn một số ít cán bộ, đảng viên thiếu trách nhiệm, vi phạm nguyên tắc tài chính làm thất thoát tài chính, tài sản; tổ chức thực hiện gây lãng phí, thất thoát tài chính, tài sản, ngân sách nhà nước, ví như ở Đảng ủy cơ quan Thuế.

Đồng chí Đặng Thanh Tùng – Bí thư Huyện ủy Anh Sơn cho biết: “Qua kiểm điểm, BTV Huyện ủy xác định một số nội dung trọng tâm và hạn chế cần khắc phục sửa chữa ngay trong năm 2017, đó là một số tồn tại trong việc quản lý đất đai; quản lý nhà nước về tài nguyên, môi trường; tình trạng khai thác cát sỏi trái phép, lấn chiếm đất đai vẫn còn xảy ra ở một số nơi. Tỷ lệ người sinh con thứ 3 vẫn còn cao, trong đó có cả cán bộ công chức cấp xã vi phạm. Một số địa phương chưa thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, chi trả chế độ chính sách chưa kịp thời…

Sau khi nhận diện rõ các biểu hiện suy thoái, Ban Thường vụ Huyện ủy Anh Sơn đã đề ra kế hoạch sửa chữa, khắc phục khuyết điểm sau kiểm điểm đối với từng biểu hiện và gắn thời gian, lộ trình cụ thể; đồng thời giao trách nhiệm cho các cá nhân liên quan, đặc biệt là người đứng đầu và các đồng chí Ban Thường vụ Huyện ủy phụ trách địa bàn thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc, nhắc nhở. Việc khắc phục, sửa chữa khuyết điểm, hạn chế phải được tiến hành khẩn trương, nghiêm túc và gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05 –CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tăng cường sự đoàn kết, thống nhất, góp phần xây dựng Đảng bộ huyện Anh Sơn ngày càng vững mạnh toàn diện.

Nhìn thẳng, nói thật

Trọng tâm của đợt kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) là ngăn chặn, đẩy lùi khắc phục tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ đảng viên nhằm nâng cao sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng. Trên tinh thần đó tùy theo thực tế của địa phương, các cấp ủy cơ sở trên địa bàn huyện Anh Sơn đã lựa chọn những vấn đề còn tồn tại, bức xúc ở địa phương mình để tập trung kiểm điểm sâu sắc.

 

Cán bộ thôn bản xã cẩm hòa, cẩm sơn, anh sơn tích cực tuyên truyền người dân đổi mới cách nghĩ, cách làm trong phát triển kinh tế. Ảnh thái hiền
Cán bộ thôn bản xã cẩm hòa, cẩm sơn, anh sơn tích cực tuyên truyền người dân đổi mới cách nghĩ, cách làm trong phát triển kinh tế. Ảnh: Thái Hiền

Tại xã Lạng Sơn, sau khi tiếp thu tinh thần kiểm điểm của BTV Huyện ủy với việc chỉ rõ các biểu hiện gắn với địa chỉ cụ thể, Đảng ủy xã Lạng Sơn nghiêm túc tiếp thu các định hướng của cấp trên và thực hiện kiểm điểm trên tinh thần nhìn thẳng, nói thật.

Đồng chí Nguyễn Duy Hưng – Bí thư Đảng ủy xã Lạng Sơn cho biết: “Đối với kiểm điểm tập thể, Đảng ủy xã Lạng Sơn đã thẳng thắn nhận diện các biểu hiện như: tiến độ xây dựng nông thôn mới chậm so với chỉ tiêu kế hoạch; tỷ lệ hộ nghèo còn cao (23%); trên địa bàn còn để xảy ra tình trạng người dân tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất hai lúa; vẫn còn tình trạng người dân sinh con thứ 3 (năm 2016 có 1 trường hợp và năm 2017 có 1 trường hợp). Trong đảng bộ và BCH vẫn còn tình trạng vi phạm trong quản lý đất đai như tham mưu và cho thuê đất sai thẩm quyền… Đảng ủy xã cũng yêu cầu các cá nhân và tổ chức còn có các tồn tại, hạn chế tự nhận diện và xây dựng kế hoạch khắc phục gắn với lộ trình cụ thể.

Ví như, với biểu hiện thứ 2 về sự suy thoái tư tưởng chính trị, nhận diện rõ biểu hiện: còn có đảng viên chưa sát sao trong công việc được giao dẫn đến chỉ đạo xây dựng nông thôn mới chưa tốt, chỉ đạo sản xuất trên đất màu nương, trồng cây vụ đông trên đất hai lúa xảy ra các vi phạm, chưa quy trách nhiệm cho cá nhân được phân công nên dẫn đến không hoàn thành chỉ tiêu nghị quyết đề ra; vẫn còn một số đảng viên tự viết đơn xin ra khỏi đảng, đảng viên dự bị không đủ điều kiện tiêu chuẩn phải xóa tên ở chi bộ 1, chi bộ 3 và chi bộ 8; Vẫn còn đảng viên chưa gương mẫu vận động gia đình trong giải phóng mặt bằng mà còn gây trở ngại, khó khăn cho thôn xóm như ở Chi bộ trường tiểu học...”.

Đồng chí Ngô Đình Hùng – Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Anh Sơn đánh giá: Bằng cách làm dân chủ, thẳng thắn nhận diện những biểu hiện gắn với địa chỉ cụ thể, Đảng ủy xã Lạng Sơn đã thực hiện nghiêm túc và có chất lượng công tác kiểm điểm tập thể theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). 

 

Cán bộ và nhân dân bản Cẩm Hòa, xã Cẩm Sơn (Anh Sơn) làm đường giao thông nông thôn mới. 	Ảnh: Thái Hiền
Cán bộ và nhân dân bản Cẩm Hòa, xã Cẩm Sơn (Anh Sơn) làm đường giao thông nông thôn mới. Ảnh: Thái Hiền

Còn tại xã Tào Sơn, công tác kiểm điểm của BCH Đảng bộ xã diễn ra thẳng thắn, dân chủ và cởi mở. Đồng chí Hoàng Đình Sơn - Bí thư Đảng ủy xã cho hay: Qua kiểm điểm, Đảng bộ xã thẳng thắn nhận 13 biểu hiện, Ban Chấp hành Đảng bộ nhận 10 biểu hiện. Trong đó có việc một số công chức trong thực thi công vụ hiệu quả công việc chưa cao; công tác quản lý đảng viên chưa tốt (còn có tình trạng đảng viên xin ra khỏi đảng, bị xóa tên, không được chuyển đảng chính thức), năm 2016 có 3 đảng viên vi phạm chính sách dân số.

Một số biểu hiện khác như thiếu sâu sát cơ sở cũng được “điểm danh” tận khối xóm như trong xây dựng nhà văn hóa thôn, làm đường giao thông nông thôn, thực hiện chính sách hộ nghèo có chi ủy, chi bộ còn bỏ mặc cho bí thư chi bộ và trưởng thôn, không nắm chắc tình hình như việc xét cấp xi măng cho hộ nghèo tại thôn 7 bí thư chi bộ không biết; làm đường giao thông nông thôn tại thôn 3, thôn 12… trưởng thôn làm sai, chi bộ thờ ơ thiếu trách nhiệm, xóm triển khai làm nhà văn hóa tại thôn 10, bí thư chi bộ thiếu quan tâm…

“Hầu hết 21 đơn vị cấp xã đều được BTV Huyện ủy quan tâm, định hướng chỉ đạo thực hiện kiểm điểm có chất lượng với phương châm nhìn thẳng, nói thật, làm rõ 27 biểu hiện suy thoái. Từ đó xây dựng kế hoạch khắc phục cụ thể, tránh chung chung, đối phó, nhằm uốn nắn cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức ở các địa phương, đơn vị tập trung hướng về cơ sở, chăm lo lợi ích cho nhân dân và thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước”– đồng chí Đặng Thanh Tùng – Bí thư Huyện ủy Anh Sơn khẳng định.

Cuối năm 2016, BTV Huyện ủy đã chỉ đạo, hướng dẫn kiểm điểm cho 62 tổ chức sơ sở đảng trực thuộc, ngày 28/2/2017 bắt đầu triển khai kiểm điểm và đến cuối tháng 3/2017 hoàn thành xong kiểm điểm cấp cơ sở, trong đó có 21 đơn vị cấp xã.


Khánh Ly - Hoài Thu

;
.
.